Spolu v misii

Vzhľadom na spoločenskú situáciu a všetky opatrenia spojené s pandémiou šírenia sa koronavírusu COVID – 19,
Vám s poľutovaním musíme oznámiť, že konferencia sa neuskutoční.

svm2020

 

 


 

Copyright © 2020 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk