BWA News, November 2005

BWA News, November 2005
Mesačný výber správ zo Svetovej baptistickej aliancie
od generálneho tajomníka, Dentona Lotza

Prejav úcty Rose Parksovej
Harold A. Carter, st.

(Svetová baptistická aliancia sa pripája k miliónom ľudí, ktorí vzdávajú vďaku za život a službu Rosy Parksovej. Počas účasti na zhromaždení vďakyvzdania v novom “Shiloh Baptist Church”, ktorá sa uskutočnila 30. októbra v Baltimore, som bol pohnutý informáciami Dr. Harolda A. Cartera, st., keď hovoril o odkaze Rosy Parksovej. Dr. Carter prisľúbil, že tieto informácie napíše ako článok “Prejav úcty Rose Parksovej”, v ktorom popíše ako sa Božia milosť prejavovala v jej živote. Bol to život jednotlivca, ktorý má veľký vplyv na hnutie obrany ľudských práv po celom svete. Dr. Harold A. Carter je kazateľom nového “Shiloh Baptist Church” v Baltimore, v Marylande. Svoju službu začal ako spolupracovník Dr. Martina Luthera Kinga ml., v alabamskom baptistickom zbore v Montgomery na Dexter Avenue. Dr. Carter sa pripojil k modlitbám v rotunde amerického parlamentu. Tento “Prejav úcty” je pripomienkou všetkých Božích detí, pretože každý jednotlivec je dôležitý a to bez ohľadu na skutočnosti, v akých sa v živote nachádza. Boh môže každého použiť pre svoju slávu. Vďaka, Rosa Parksová! Denton Lotz)

Dnes popoludní pôjdem do rotundy amerického parlamentu, aby som sa pripojil k oficiálnej delegácii, ktorá sa pokloní pozostatkom Rosy Parksovej. Spolu s prezidentom, jedným, alebo dvoma senátormi a možno ešte aj s ďalšími sa budeme modliť. Prečo to spomínam? Pretože v Ježišovom mene je moc!

Keď sa táto jednoduchá krajčírka usadila do autobusu v Mongomery, išla za svojimi každodennými povinnosťami. Táto žena sa nenarodila vo vyššej spoločnosti, nepatrila medzí ľudí s tzv. modrou krvou. Ona bola jednoduchá ženička s bežnými povinnosťami, ale mala vykonať veľkú vec. Sadla si na prázdne sedadlo, ktoré bolo podľa tradície a zákona rezervované pre bielych. Keď ju šofér autobusu vyzval, aby vstala, ona ostala sedieť. Ostala sedieť a celá skupina ľudí inej rasy povstala.

Kto by si bol pomyslel, že počas bežného dňa bude uskutočnený jednoduchý čin odporu, ktorý bude zárodkom toho, čo je v histórii známe ako najväčšie hnutie na tejto zemi. Je to hnutie ochrany ľudských práv, ktoré bolo požehnaním nielen pre Afro - Američanov, ale doslovne pre celý svet. Spomeňme si, že Nelson Mandela a iní zachytili “ten istý vietor”.

Ostala sedieť a tento jej čin stále nachádza vo svete odozvu. Ona ostala sedieť a iný zranený muž získal v Oslo Nobelovu cenu mieru.

Často si myslíme, že osamelý skutok nemá význam, ale ona ostala sedieť. Ja som dnes pri tejto kazateľnici, aby som pripomenul, že od tej chvíle začali viať nové vetry. Ak Boh začne niečo konať, nestačí žiadna armáda, či námorníctvo, nestačia náboje, či zbrane. Tam je moc Ducha svätého, v Ježišovom mene.

Ona je jedným z dvoch prostých ľudí, ktorí ležia na tomto mieste. Podľa bežných zvyklostí tu nemá svoje miesto, pretože bola iba prostý človek. Nenarodila sa do vyššej spoločnosti, nemala modrú krv. Narodila sa ako černoška v kolíske Konfederácie. Boh môže pozdvinúť vzdialeného, jednoduchého človeka na výšiny. Len On môže spôsobiť to, že aj vláda sa musí vyjadriť k tejto veľkej žene, pretože ak sa Boh usmeje na človeka, peklo nemôže zvíťaziť.

Dnes by sme sa mali radovať z toho, že vidíme, čo Boh môže urobiť. Azda niekto pozdvihne svoje ruky a zvolá: “Áno, Pane!"


Mexickí baptisti pozývajú Generálne zhromaždenie SBA do Mexico City

Mexickí baptisti, vedení reverendom Gilbertom Gutierrezom, predsedom Baptistickej konvencie Mexika a kazateľom baptistického zboru “Hora Horéb”, pripravujú veľké privítanie Generálneho zhromaždenia SBA, ktoré je plánované na 3. – 8. júla 2006 v Mexico City. Denton Lotz, generálny tajomník SBA hovorí: “Je to veľká príležitosť pre baptistov z celého sveta, aby prežili skutočne duchovné, dynamické a nadšené oslavné bohoslužby v Mexiku. Mexiko so svojimi 150 000 členmi reprezentuje najväčšiu španielsky hovoriacu baptistickú konvenciu sveta. Tisícpäťsto zborov tejto Konvencie predstavuje veľké spektrum baptistického života a to od tých najchudobnejších oblastí až po kultivované a zdravé mestské zbory. Komunita veriacich baptistov v Mexiku spolu s deťmi a ostatnými členmi rodín zahŕňa viac ako 500 000 ľudí.

Baptisti z celého sveta sa môžu mnoho naučiť od baptistov v Mexiku. Baptisti v Mexiku trpia tým, že sú menšinovou náboženskou skupinou, ktorá nemá vždy podporu od vlády. Väčšinová cirkev sa často na nich “pozerá z hora” a bývajú označovaní za sektárov. Napriek tomu však v posledných rokoch mexickí baptisti získavajú čoraz väčšie uznanie od vlády a v krajine je zaznamenaný skutočný rast baptistov. Ľuďom Mexika slúžia prostredníctvom svojich kliník, nemocníc a pastoračnej starostlivosti ľuďom. Chceme povzbudiť členov Generálneho zhromaždenia a rôznych komisií, aby už vopred plánovali svoju účasť na tomto prvom Generálnom zhromaždení tohoto päťročného obdobia. Na tomto generálnom zhromaždení sa zúčatní aj náš nový prezident, ktorý takto vyjadrí svoju vďaku mexickým baptistom a prihovorí sa slovom povzbudenia pre členov SBA, ktorí plánujú v roku 2006 prísť do Mexika.


Konferencia “Živej vody” v Petrohrade

V dňoch 18. – 20. októbra 2005 sa v zariadení “Moskoi Priboi” neďaleko Baltického mora, vo vzdialenosti asi 50 km od Petrohradu, uskutočnila trojdňová úvodná konferencia programu SBA pre evanjelizáciu a vodcovstvo pod názvom “Konferencia Živej vody”. Odznel na nej záväzok každý deň sa modliť za stratených ľudí vo svojej komunite a každý deň podať aspoň jednej osobe svedectvo.

Dvesto päťdesiat ľudí počúvalo Anne Graham Lotzovú, ktorá hovorila o Duchu Svätom a viacero ďalších rečníkov z Ukrajiny, Európy a Spojených štátov amerických. Tony Cupit, koordinátor “Konferencií Živej vody”, podal správu z krajín bývalého východného bloku Európy, vrátane takých krajín, ako sú Azerbajdžan, Tadžikistan a Kirgizsko , kde kresťania čelia ustavičnému tlaku a prenasledovaniu.

Privítanie a úvodné slovo mal Jurij Šipko, predseda Evanjelikálnych kresťanov baptistov Ruskej federácie. Predmety konferencie boli tieto: “Boh je misijným Bohom”, “Ako zakladať nový zbor”, “Ako robiť efektívnu misijnú prácu” a “Dôležitosť evanjelizačnej služby”. Pracovné stretnutia poskytli delegátom príležitosť k diskusiám a umožnili im, aby do nich prispeli svojim príspevkom. Mádežnícka časť konferencie bola vedená Jevgenijom Bakhmoskim, ktorý poznamenal: “Mladí ľudia nie sú cirkvou zajtrajška, ale cirkvou dneška!

Konferencie sa zúčastnili aj prezident SBA, David Coffey; generálny tajomník SBA Denton Lotz; generálny tajomník EBF, Tony Peck; viceprezident SBA, Ian Chapman; Ron Bobo, hlavný kazateľ Westside Missionary Baptist Church zo St Louis, Misouri, USA; Ewa Gutkowska, Poľsko; Alexander Gončearuk, Moldavsko; Slavič Nesteruk, Ukrajina; Den Pethers, Londýn a Peter Miškevič, podpredseda ruskej únie.


Libéria: Sloboda je na svete...

Voľby, ktoré sa konali 11. októbra 2005 v Libérii, naznačili bod obratu na ceste k slobode v tejto krajine a to po mnohých rokoch občianskej vojny. Pracovníci Svetovej baptistickej aliancie, ktorú reprezentovali generálny tajomník Denton Lotz; riaditeľ oddelenia SBA pre mládež Emmet Dunn a Frank Adams regionálny tajomník SBA a zároveň tajomník libérijských baptistov, boli do tejto krajiny pozvaní ako oficiálni pozorovatelia.

Tím podal správu, že tisíce ľudí už od tretej hodiny ráno čakali v dlhých radoch a voľby boli väčšinou pokojné. Boli tiež dobre naplánované a zorganizované, avšak nevyšiel z nich žiadny jasný víťaz.

V predvečer volieb sa mnohí baptistickí vodcovia stretli v “Providence Baptist Church”. Je to zbor, kde bola na podnet pôvodných otrokov z USA pred 150 rokmi vyhlásená nezávislosť Libérie.

“Keďže som Libérijčan, bol som potešený, že som mal príležitosť byť ako oficiálny pozorovateľ na nedávnych voľbách, ale zároveň som pyšný na to, že voľby boli usporiadané a pokojné! Moc krajiny bude opäť po rokoch v rukách ľudu, čomu nasvedčuje skutočnosť, že mnohí už od skorých ranných hodín stáli v pokojných radoch k voľbám. Nech už bude konečný výsledok akýkoľvek, táto vláda môže byť spravodlivo v rukách ľudu a pre ľud. Modlím sa úprimne za tento ľud.”, vyjadril sa Dunn.


V Indonézii a Nepále sa opäť rozhorelo náboženské napätie

Baptistické a evanjelikálne kruhy v Indonézii a Nepále prosia o modlitby za múdrosť, ako čeliť neprestávajúcim útokom pri obmedzovaní slobody cirkví v tejto prevažne moslimskej krajine a v maoistami zmietanej krajine.

Indonézia:

V septembrových správach SBA sme spomínali, že v krajine boli viaceré utoky proti cirkvám. Zákon, ktorý bol vydaný v roku 1969 reguluje vydávanie stavebných povolení a používaný je najmä proti kresťanom, takže nie sú schopní budovať, alebo opravovať svoje kostoly a modlitebne. Niektoré náboženské stretnutia sú zakázané a tak sú kresťania prinútení stretávať sa aj vo svojich domácnostiach. V iných častiach krajiny regionálne úrady zatvorili kostoly, ktoré nemali potrebné povolenia.

Kresťania však odmietajú zastaviť svoje bohoslužby a odvolávajú sa na to, že ústava krajiny zaručuje slobodu vierovyznania.

Nepál:

Vyjednávania medzi baptistickým zborom Dingal, ktorý bol zatvorený a maoistami v odľahlej oblasti východného nepálu, ešte stále pokračujú. Správy “Zhromaždenia nepálskych baptistických zborov” (NBCC) hovoria o tom, že miestni kazatelia a “Organizácia pre ochranu ľudských práv” sa stále snažia vyjednávať o tomto čiastkovom konflikte.

Obmedzujú ich ťažké cestovné podmienky, pretože jeden deň musia cestovať autobusom a dva dni íst pešo na tieto stretnutia. Naliehavo preto prosia o modlitby a vedie ich k tomu aj skutočnosť, že na viacerých kazateľov je robený nátlak, aby vstúpili do maoistickej armády.

Kazateľ Tula S. Rai, predseda NBCC hovorí, že nedávny svetový kongres baptistov bol pre nich veľkým povzbudením a posilnením, keď slúžia Kristovi aj v týchto ťažkých okolnostiach.


Východná Kuba si kladie nové ciele

Východokubánska baptistická konvencia (ECBC) zaradila do svojich plánov pre prvých päť rokov tohoto storočia stratégiu rastu. V tomto roku oslavovali sté výročie od založenia Konvencie a reverend Enio Navarro, jej predseda hovorí, že v ich plánoch je, slúžiť aspoň 500 000 osobám a v najbližších piatich rokoch pokrstiť tisíce. Chceli by ku svojim počtom pripojiť päť nových zborov.


Potreba modlitieb za mier v medzi kmeňovom konflikte v severovýchodnej Indii

Konflikt medzi kmeňmi Karbi a Dimasa v severovýchodnej Indii má za následok 120 zabitých ľudí a približne 500 ľuďom zhoreli ich domovy. V oblasti je približne 30 000 utečencov.

Prezident Orientálneho teologického seminára (OTS) v Nagalande a zároveň viceprezident Ázijskej baptistickej federácie (ABF) priniesol pre tých, ktorí sú v núdzi kresťanskú pomoc a vyjadrenie súcitu. Študenti fakulty OTS z Dimapuru navštívili obete etnických zrážok, priniesli mŕtve telá príbuzným a zabezpečili potraviny a inú potrebnú pomoc. Robí im však starosti, že s prichádzajúcou zimou budú utečenci potrebovať ešte intenzívnejšiu pomoc.

Celá situácia sa zhoršila potom, ako začali príslušníci kmeňa Karbi presadzovať svoj výchovný systém v oblasti. Podľa niektorých ďalších správ sú tam skryté náboženské trenice.

Krickwin Marak, generálny tajomník Baptistickej konvencie v Garo, požiadal baptistov, aby sa modlili za uzdravenie sŕdc obyvateľov oblasti Garo, za útechu pre tých, ktorí stratili svojich príbuzných, ale aj za politických a štátnych vodcov oblasti, ktorí musia pracovať na riešení vzniknutých problémov.

Bony Resu, generálny tajomník ABF, vyjadril svoju vďačnosť Aierovi za povzbudenie a starostlivosť ktorú preukázal vo vzniknutej situácii. Staral sa najmä o to, aby ABF poslala pomoc pre tých, ktorí sa ocitli v utečeneckých táboroch. “Vyzývame celosvetovú rodinu baptistov, aby prišli a pomohli”, povedal Resu.

V roku 1996 sa vedúci predstavitelia SBA zúčastnili na masovom “Festivale nádeje” v Diphu, kde je aj vedenie Autonómnej oblasti Karbi Anglong indického štátu Assám. Minulý prezident SBA Billy Kim a Denton Lotz boli na tomto podujatí hlavnými rečníkmi. Na stretnutiach sa zúčastnilo viac ako 25 000 ľudí a 300 bolo pokrstených. Lotz uistil predstaviteľov Karbi Anglong, že baptisti z celého sveta sa budú za nich modliť a vyzval ich, aby boli tvorcami pokoja.


Ocenenie gruzínskeho baptistického predstaviteľa

Dňa 28. septembra 2005 Britsko – gruzínska spoločnosť v Londýne uvítala vo svojom strede a mala rozhovory s biskupom Malchazom Songulašvilim, predstaviteľom Evanjelikálnej baptistickej cirkvi v Gruzínsku. Stretnutie sa nieslo pod názvom: “Náboženstvo a politika v Gruzínsku”. Biskup účastníkom priblížil problémy, ktoré mali neortodoxné cirkvi v Gruzínsku aj v minulých rokoch. K Songulašvilimu sa pripojil aj arcibiskup Bazil Kobakhidze, ktorý priblížil pohľad ortodoxnej cirkvi. Stretnutie sa uskutočnilo s láskavým povolením arcibiskupa z Canterbury a pani Williamsovej v “Lambeth Palace” a zúčastnili sa na ňom aj britskí profesori, úradníci, novinári, reprezentanti gruzínskych emigrantov a študenti, ktorí žijú vo Veľkej Británii.

Na konci slávnostnej večere bol Songulašvili ocenený Lambeth-ským krížom, ktorý je obyčajne udeľovaný zahraničným predstaviteľom cirkví, ktorí zohrávajú značnú úlohu pri upevňovaní medzicirkevných kontaktov. Pred biskupom Malchazom bol týmto krížom ocenený brat Roger z Taizé, ktorý bol v lete 2005 zavraždený. “Som pokorený slávou, ktorej sa mi dostalo v Lambeth Palace. Lambeth-ský kríž som prevzal aj v mene ostatných mojich spolupracovníkov”, vyznal biskup Malchaz.


Ruskí baptisti si zvolili nového vedúceho predstaviteľa

Michail I. Čekalin, kazateľ zboru “Dobrá správa” a podpredseda Moskovskej Jednoty evanjelikálnych kresťanov baptistov (ECBU), bol 1. októbra 2005 na stretnutí Generálneho zhromaždenia Moskovskej ECBU zvolený za predsedu ECBU. Nahradil tak Jevgenija N. Zolotarevského, staršieho kazateľa, ktorý bol 12 rokov prvým kazateľom centrálneho Moskovského zboru ECB. V jednote je v súčasnosti 24 zborov v troch skupinách.

Cieľom Jednoty je duchovná jednota, ktorá má posilniť evanjelizáciu, sociálnu prácu, teologické vzdelávanie, misijnú činnosť, humanitárne a sociálne akcie a medzidenominačnú spoluprácu.


Novinky z Pakistanu, z oblasti postihnutej zemetrasením

Reverend Robinson, z baptistického zboru v indickom Hyderabade poďakoval predstaviteľom Maďarskej baptistickej pomoci (HBAid) a Svetovej baptistickej pomoci (BWAid) za ich úsilie po strašnom zemetrasení,, v ktorom bolo zabitých viac ako 42 000 ľudí a nespočítateľné množstvo ľudí sa stalo bezdomovcami.

Záchranný tím bol zložený z dvoch doktorov, dvoch záchranárov, dvoch technických expertov, dvoch záchranárskych psov, veliteľa a koordinátora HBAid. Hneď po svojom príchode začali hľadať tých, ktorí prežili v ruinách škôl, ale aj napriek pozitívnym indikáciam sa im už nepodarilo nájsť živých ľudí v ruinách.

Záchranný program BWAid a HBAid v Pakistane však pokračuje v práci tretieho tímu. Keď začala “Svetová baptistická pomoc” prijímať finančné príspevky, 40 000 dolárov okamžite poskytla pre prácu tímu HBAid.


Stredná Amerika – Hurikán Stan a vulkanické erupcie

Dňa 1. októbra 2005 sa El Salvador otriasol erupciou sopky Ilamatepec, ktorá je tiež známa ak Santa Ana. Počas samotnej erupcie zomreli iba dvaja ľudia, ale keď sa začala láva rozlievať do okolia, mnohé domy boli zničené. “Svetová baptistická pomoc” (BWAid), pomocná organizácia SBA, poslala na akútnu žiadosť Baptistickej asociácie v El Salvadore okamžitú pomoc vo výške 2 500 dolárov. BWAid ešte očakáva správy z baptistického spoločenstva v El Salvadore.

Neskôr potom El Salvador, Guatemalu a južné Mexiko zasiahol ešte aj hurikán Stan, ktorého pôsobením sa dali do pohybu obrovské masy bahna a mnohí ľudia boli vo svojich domovoch a dedinách zabití. V Guatemale bola pod dvanásť metrovou vrstvou bahna pochovaná celá dedina Panabaj, s 1 400 obyvateľmi. Hoci dosiahol hurikán Stan iba prvú kategóriu, v troch krajinách spôsobil rozsiahle povodne. BWAid podporuje pomocnú prácu baptistov v oblasti a zapojila sa aj finančnou pomocou.


Africko – Európske partnerstvo

“Celoafrické baptistické spoločenstvo” (AABF) rozvinulo partnerstvo s Africkými baptistickými zbormi vo Veľkej Británii. V marci sa uskutočnilo v Triniti Baptist Church v Londýne stretnutie všetkých afrických vodcov vo Veľkej Británii a mnohých z Afriky. Stretnutie viedli Frank Adams z AABF a z Veľkej Británie Dr. Lawrence Akwetey.

Kongres storočnice v anglickom Birminghame poskytol baptistom z Afriky množstvo príležitostí na stretnutia a to najmä vtedy, keď oslavovali zvolenie Dorothy Selebano za predsedníčku oddelenia sestier SBA. Asociácia baptistických obchodníkov z Južnej Afriky zorganizovala 9. júla 2005 stretnutie baptistických obchodníkov a obchodníčok so zámerom, aby títo vniesli do svojho obchodu evanjelium Ježiša Krista. Podobná asociácia existuje aj v Ghane.


Stretnutie kazateľov karibskej oblasti

Vôbec prvá konferencia kazateľov karibskej oblasti sa uskutočnila 17. – 19. októbra 2005 na ostrove Svätá Lucia, ktorá bola sponzorovaná Karibským baptistickým spoločenstvom (CBF). Vincent Wood, viceprezident SBA a zároveň prezident CBF poznamenal, že bola zorganizovaná aj preto, že mnohí kazatelia a cirkevní vodcovia sú veľmi zaneprázdnení a nikdy nemajú čas na skutočný odpočinok.

Zámerom stretnutia bola aj možnosť odhalenia spôsobov, ako možno pomôcť kazateľom porozumieť svojej službe v celej šírke a k rozšíreniu práce CBF. Preberané boli tieto témy: “Pastorálne praktiky v Karibskej oblasti”, “Stav a budúcnosť vedenia baptistov v Karibskej oblasti z pohľadu súčasnosti”, “Osobná spiritualita kazateľa” a “Teologická výchova v Karibskej oblasti”.

Prítomní boli aj: William Thompson, generálny tajomník “Bahamskej národnej misijnej a výchovnej konvencie” a zároveň viceprezident SBA; Burchell Taylor Z jamaiky a kľúčový rečník kongresu SBA v Austrálii a Peter Pinder, generálny tajomník CBF a zároveň regionálny tajomník Karibskej oblasti SBA.

Svetová baptistická pomoc (BWAid)


V októbri 2005 Svetová baptistická pomoc pomohla:
Ázia:
India pre pomoc po cyklóne Orissa - 5,000 $

Stredná Amerika:
El Salvador pomoc po hurikáne a po záplave bahnom - 2,500 $

Európa:
Čečensko pre “Misiu Vera” – Pomoc Beslanu - 7,000 $
Rusko UECB (Beslan) - 20,000 $
Európa Pomoc baptistov Európe – Projekt lesov - 2,500 €.


Z BWA News November 2005 (http://www.bwanet.org/) preložil Pavel Kopčok

chliebnaskazdodenny


kalendar_bjb_2024_banner


darko_kraljik-das_mu_meno_jezis_banner


konferenciasestier2023_foto


konferenciasestier2023_video


 

slovenskabiblickaspolocnost

radio7
Počúvajte s nami Rádio7

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk