...Duchu Svätom

Čo nám dáva Duch svätý?

Stiahnite si obrázok na vytlačenie (vytlačiť si ho môžete aj vo formáte A2)

Kto je Duch Svätý?

Duch Svätý je Boh, Osoba s myslením, citmi a vôľou. Je to tretia Osoba Svätej Trojice.

  • Duch Svätý je všadeprítomný  - “Kam by som odišiel pred tvojím Duchom, kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesia, si tam, keby som si ustlal v podsvetí, si tam.” Žalmy 139: 7,8
  • Duch Svätý je vševedúci - “Nám to však Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani Božie veci nepozná nikto, len Boží Duch.” 1. list Korintským 2:10,11
  • Duch Svätý je Utešiteľ, Radca - "A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa  (Obrancu, Pomocníka, Radcu, Zástancu), aby bol s vami až naveky" Evanjelium podľa Jána 14:16, " No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril." Evanjelium podľa Jána 14:26

Čítať ďalej...

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk