Chlieb náš každodenný


Piatok 20. mája 2022

Mich 6,6-8

Dt 10,1-22

Kráčaj, nebež!

"... V pokore chodiť so svojím Bohom" (Mich 6,8).

Vídaval som ju každé ráno za úsvitu. Bola to naša miestna majsterka v rýchlej chôdzi. Keď som vozil deti do školy, kráčala po krajnici, so slúchadlami na ušiach a pestrofarebnými podkolienkami na nohách. Striedavo pohybovala ramenami a nohami, pričom vždy sa jedným chodidlom dotýkala zeme. tento šport sa líši od behu. rýchla chôdza v sebe zahŕňa zámernú sebadisciplínu pri ovládaní pustiť sa do behu. Hoci to tak nevyzerá, vyžaduje si rovnaké množstvo energie, sústredenia a sily ako beh. Pri rýchlej chôdzi musí byť však táto energia krotená.

Sila pod kontrolou je kľúčová. Biblická pokora - rovnako ako rýchla chôdza - sa často považuje za slabosť. Opak je však pravdou. Pokora neoslabuje naše silné stránky či schopnosti, skôr ich drží na uzde (presne ako ruky, nohy a chodidlá riadené mysľou majsterky v rýchlej chôdzi).

Micheášove slovné spojenie "chodiť v pokore" je pre nás výzvou ovládať nutkanie utekať dokonca rýchlejšie ako Boh. Hovorí, aby sme "zachovávali právo a milovali láskavosť" (Mich 6,8), čo môže v nás vyvolať túžbu niečo robiť, a to rýchlo. je to normálne, keďže každodenná nespravodlivosť vo svete je taká zdrvujúca. Máme sa však poddať kontrole a vedeniu Boha. Naším cieľom je vidieť, ako sa Jeho vôľa a zámery uskutočnia na počiatku Jeho kráľovstva tu na zemi.

Chodiť s Tebou, Bože, nie je vždy ľahké. Uč ma, aby boli moje kroky zosúladené s Tebou a Tvojou vôľou.

Na zamyslenie: Za akých okolností by si chcel utekať rýchlejšie ako Boh? Pokladáš pokoru za prejav slabosti alebo sily? Prečo?


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001


Text je pripravený na základe publikácie "Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".

Chlieb nas kazdodenny

Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001