Chlieb náš každodenný


Streda 29. marca 2023

2Kor 4,7-18

Mt 25,1-13

Za hranicami poznania

„Keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné; lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné“ (2Kor 4,18).

Bol to náročný deň, keď sa môj manžel dozvedel, že rovnako ako mnohých iných, aj jeho onedlho odvolajú zo zamestnania v dôsledku pandémie COVID-19. Dôverovali sme, že Boh naplní naše základné potreby, ale neistota v súvislosti so spôsobom, akým sa to stane, bola desivá.

Pri snahe spracovať moje pocity som sa vrátila k svojej obľúbenej básni reformátora zo 16. storočia, Jána z Kríža – „Vošiel som, netušiac kam“. Opisuje v nej zázrak, ktorý možno nájsť na ceste odovzdania sa, keď sa, prekračujúc hranice poznania, učíme rozpoznať Pána Boha vo všetkých jeho podobách. Práve o to sme sa s manželom pokúšali počas tohto obdobia: obrátiť pozornosť od toho, čo sme vedeli ovládať a chápať, na nečakané, tajomné a krásne spôsoby, akými možno Boha nájsť všade okolo nás.

Apoštol Pavol pozval veriacich na „preorientovanie sa“ z viditeľného na neviditeľné, z vonkajšej reality na vnútornú a z dočasných problémov na „... nesmierne bohatstvo večnej slávy“ (2Kor 4,17).

Pavlov podnet nevychádzal z nedostatku súcitu s ich ťažkosťami. Naopak, vedel, že zanechaním toho, čomu rozumejú, môžu prežívať pokoj, radosť a nádej, ktoré tak zúfalo potrebovali (v. 10 a 15 – 16). Mohli spoznať zázrak Kristovho života, ktorý prináša obnovu všetkých vecí.

Milostivý Bože, pomôž mi nasledovať Ťa a očakávať na zázrak nového života, ktorý vdychuješ veciam vôkol mňa.

Na zamyslenie: Kedy si zažil nevysvetliteľnú Božiu slávu? V akých oblastiach života by si mohol zakúsiť Boha za „hranicami poznania“?


Výber dňa:

Vyber dátum


Text je pripravený na základe publikácie "Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".

Chlieb nas kazdodenny

Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001