Dobrovoľníctvo

Hľadáš príležitosť?

Ak hľadáš možnosť krátkodobého alebo dlhodobého dobrovoľníckeho zapojenia v akejkoľvek oblasti služby v BJB napríklad:

práca s mládežou, manželskými pármi, misia, poradenstvo, brigády, organizovanie podujatí, prispievanie do Rozsievača, pomoc pri redigovaní webu BJB, prázdninová výpomoc v Račkovej, klubcentrách 3Pe či DEPO a podobne, napíš o svojich túžbach TU.

Tešíme sa na spoluprácu.


Choď ako dobrovoľník do zahraničia.

Dobrovoľníctvo ako služba - program Ekumenickej rady cirkví v SR.
Vysielanie dobrovoľníkov od 18.-30. rokov do zahraničia na obdobie 10-12 mesiacov.
Termín uzávierky prihlášok - koniec februára. Bližšie informácie nájdeš TU.

Copyright © 2022 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk