Dokumentárny film k 50. výročiu práce Odboru sestier BJB

Ženy v Boží blízkosti
Dokumentární film k 50. výročí práce Odboru sester BJB
*Veľkosť 2,32 GB, formát MP4

VISTAFILM s.r.o a Odbor sester BJB © 2019


Vzkazy dalším generacím
Dokumentární film k 50. výročí práce Odboru sester BJB
*Veľkosť 687 MB, formát MP4

VISTAFILM s.r.o a Odbor sester BJB © 2019

 

Odbor sester Bratrské jednoty baptistů 1969-2019
Odbor sestier Bratskej jednoty baptistov 1969-2019

List k filmu

Drahí bratia kazatelia, milé sestry,
je pre mňa veľkou cťou a potešením, že z milosti Božej sme v tomto roku mohli osláviť 50. výročie práce odboru sestier v Čechách a na Slovensku.

Toto nádherné výročie sme si pripomenuli na konferencii Odboru sestier, ktorá sa konala v dňoch 3. – 5. mája 2019 v Brne, na mieste, kde táto práca začala.
Prežili sme spolu požehnaný čas a mohli sme spočítať všetky požehnania, ktoré sme prijali od nášho Pána za toto polstoročie.

Súčasťou tejto konferencie bol aj film, ktorý bol nakrútený a spracovaný rodinou Hlavsovou. Keďže nie všetky sestry sa mohli zúčastniť našej konferencie, rozhodli sme sa, že kópiu tohto filmu rozošleme do všetkých zborov na Slovensku, aby aj sestry, ktoré neboli na stretnutí, si mohli aspoň takýmto spôsobom pripomenúť prácu, ktorej sú súčasťou.

Je už na Vás, ako to vo Vašich zboroch zmanažujete. Film je voľne šíriteľný.

Prajem Vám, milé sestry, dobrý čas pri pozeraní tohto filmu, ktorý Vám s láskou posielame.

S úprimným sesterským pozdravom v láske nášho Pána Ježiša Krista za Odbor sestier BJB
Ľudmila Sýkorová
predsedníčka OS BJB v SR

 

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk