COM_SIMPLECALENDAR_PRINTvCal/iCal
Názov podujatia Miesto Dátum
február 2019
Mládežnícka konferencia Banská Bystrica 22.02. - 24.02.2019
apríl 2019
Motivačný víkend pre manželov 1 Račkova dolina 04.04. - 07.04.2019
Diskusná konferencia delegátov zborov (DKDZ) - 06.04.2019
Spolu na kolenách (hosť Steve Elliott) Račkova dolina 27.04.2019
Deň misie BJB - 28.04.2019
máj 2019
Konferencia sestier Brno 03.05. - 05.05.2019
Konferencia delegátov zborov (KDZ) - 11.05.2019
jún 2019
Víkend pre kazateľov a misionárov s rodinami - 07.06. - 09.06.2019
august 2019
Celoslovenský kemp mládeže - 28.08. - 01.09.2019
september 2019
Konferencia pre seniorov Račkova dolina 25.09. - 28.09.2019
október 2019
Motivačný víkend pre manželov 1 Račkova dolina 03.10. - 06.10.2019
Konferencia BJB v ČR a SR „100 rokov spolu“ Litoměřice 25.10. - 27.10.2019
november 2019
Time-out pracovníkov BJB Račkova dolina 10.11. - 11.11.2019
Víkend pre pracovníkov s mládežou - 22.11. - 24.11.2019

Copyright © 2018 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk