COM_SIMPLECALENDAR_PRINTvCal/iCal
Názov podujatia Miesto Dátum
marec 2021
Motivačný víkend pre manželov 1 Chata Komenského - Račkova dolina 18.03. - 21.03.2021
apríl 2021
Spoločná Veľkonočná bohoslužba BJB v SR Online 02.04.2021
Diskusná konferencia delegátov zborov Videokonferencia 10.04.2021
Spolu v misii / Deň misie BJB - 23.04. - 25.04.2021
máj 2021
Konferencia delegátov zborov (KDZ) - 22.05.2021
jún 2021
Víkend pre kazateľov a misionárov s rodinami Chata Komenského - Račkova dolina 11.06. - 13.06.2021
Konferencia sestier Košice-Online 19.06.2021
august 2021
Celoslovenský kemp mládeže - 27.08. - 31.08.2021
september 2021
Konferencia pre seniorov Chata Komenského - Račkova dolina 15.09. - 18.09.2021
Mládežnícka konferencia - 17.09. - 19.09.2021
október 2021
Motivačný víkend pre manželov 1 Chata Komenského - Račkova dolina 07.10. - 10.10.2021
Diskusná konferencia delegátov zborov (prezenčná) - 23.10.2021
november 2021
Konferencia delegátov zborov (KDZ, per rollam) - 20.11.2021
Time out pracovníkov BJB Chata Komenského - Račkova dolina 21.11. - 22.11.2021
Víkend pre pracovníkov s mládežou - 26.11. - 28.11.2021
máj 2022
50. výročie založenia speváckeho zboru JAS Praha 20.05. - 22.05.2022

Copyright © 2021 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk