50. výročie založenia speváckeho zboru JAS

 

Všetci dirigenti a organizační vedúci JASu
pozývajú všetkých členov JASu,
ktorí v ňom v priebehu jeho päťdesiat ročnej histórii účinkovali,
na 50. výročie založenia spevokolu JAS.

 

Informácie o programe a definitívna prihláška:

REGISTRÁCIA

 

Termín: 20.-22.5.2022

Miesto konania: Praha
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze - Vinohrady
(Vinohradská 68, Praha 3 Vinohrady)

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Modlitebné podnety - duchovný tím (pdf)

Jubilejné stretnutie JASákov v Prahe môžete finančne podporiť
aj svojím darom na účet:
IBAN: SK52 0200 0000 0011 2149 8655 (VÚB)
Variabilný symbol: 11
Poznámka pre prijímateľa: Dar, JAS v Prahe, 2022 (meno darcu)

Jubilejní setkání JASáků v Praze můžete finančně podpořit
i svým darem na účet:
IBAN: *doplníme
Variabilný symbol:

Publikácia o vzniku, živote a službe spevokolu JAS:
Fenomén JAS

 

Aby to povzbudilo ich srdcia a spojilo v láske, aby tak dosiahli všetko bohatstvo plnosti chápania a poznanie Božieho tajomstva - Krista. Kološanom 2,2

Milí, Jasáci, bratia a sestry!

Už pred dvoma rokmi ste čítali v Rozsievači, že je plánované veľké, samostatné, „opravdivé“ 50. výročie založenia Jasu na jeseň roku 2020 v pražskej vinohradskej modlitebni BJB. Kvôli Covidu muselo byť toto stretnutie odložené, teraz sme však v záverečnej fáze príprav na realizáciu stretnutia s odstupom takmer dvoch rokov. Stretneme sa všetci vo dňoch 20. – 22. mája 2022 v Prahe. Podľa Ministerstva zdravotníctva Českej republiky, už bez akýchkoľvek obmedzení. Naplno sa rozbehla registrácia, ktorá bude ukončená dňa 15. apríla 2022. Túžime po tom, modlíme sa, aby nikto z vás nechýbal! Veríme, že toto jedinečné stretnutie prežijeme v znamení Božieho požehnania!

Je pripravený skutočne bohatý program. Už v piatkovom večernom zahajovacom zhromaždení, kedy budeme ako veľká jasácka rodina pospolu, bude naším vzácnym hosťom brat Adrian Snell. Tešíme sa na jeho službu. Hosťom bude tiež Leen La Rivière! V sobotu dopoludnia potom máme ako rodina prežiť to najužšie stretnutie s Kristom, pri jeho slove, tlmočené zakladateľom Jasu bratom Milošom Šolcom, pri spoločnej večeri Pánovej. Sobotné odpoludnie bude venované nácviku piesní, ktorými by sme mali slúžiť pri večernom koncerte pre širšiu verejnosť, v nedeľu dopoludnia potom pre účastníkov bohoslužby. V sobotu večer sa máme telemostom spojiť s bratom Scott Wesly Brownom z USA! Viac sa dozviete na https://www.baptist.sk/jas50/. Detailnejšie informácie o programe a definitívna prihláška sú na - REGISTRÁCIA. Stornopoplatky z dôvodov onemocnenia, či mimoriadnej rodinnej situácie budú riešené tak, aby príliš „neboleli“.

Túžime po tom, aby ste prišli všetci, ktorí len môžete. Pokiaľ by ste mali nejaký problém, trebárs finančný, či iný, urobíme všetko pre to, aby bol v láske Kristovej vyriešený.

Dôležitá bude už domáca príprava spevu vybratých piesní. Sú pripravované naprosto unikátne spevníky, rozdelené podľa období jednotlivých dirigentov. Sú v nich však piesne, ktoré budeme spievať spoločne ku chvále Božej len vo svojich „rodinných“ zhromaždeniach, tzv. „srdcovky“ Link, na ktorom piesne nájdete a ktoré budú stále doplňované, je PIESNE: noty a nahrávky (pošleme e-mailom). Spevníky potom budú k dispozícii v Prahe pre každého speváka.

Máme jednu veľkú prosbu: Behom stretnutia bude nutná služba dobrovoľníkov (pomoc v kuchyni, v šatniach a p.) Pokiaľ sa stretnutia zúčastníte ako doprovod člena Jasu, radi by sme vás požiadali, hlavne v dobe nácviku piesní o pomoc. Na prihláške je políčko, ktoré v prípade vašej ochoty pomôcť, označte.

Zvlášť vám chceme položiť na srdce modlitebnú prípravu. V rámci priateľských jasáckych vzťahov vo vašom okolí, či priamo vo vašom zbore môžete sa slobodne dohodnúť na formáte a čase modlitieb. Modlitebné predmety budú taktiež na webovej stránke aktualizované.

Tešíme sa na stretnutie, ktorého úmyslom je predovšetkým oslava Božej milosti a lásky! Tešíme sa na „festival“ radosti a vďačnosti Pánu Bohu, za jeho mimoriadny dar, za „fenomén“ JASU!

Za prípravný tím Jan Titěra

 

Dokumenty na stiahnutie:

Email členům JASu z 8.4.2022 CZ (pdf)
Email členom JASu z 15.3.2022 SK (pdf)
Email členom JASu z 15.3.2022 CZ (pdf)

- Email členom JASu z 16.2.2022 (pdf)
- Email členom JASu z 16.2.2022 - príloha (pdf)
- Plagát SK (pdf)
- Plagát CZ (pdf)

- Email JASákom z 25.2.2021 (pdf)
- Email VV BJB v ČR a Rade BJB v SR z 14.8.2020 (pdf)
- Email JASákom z 14.8.2020 (pdf)

- List JASákom - Miloš Šolc ml. (pdf)
- List zborom - Jan Titěra (pdf)

Prípravný tím: Jirka Boháček, Branislav Kráľ, Libor Mathauser, Robert Pokorný, Jan Titěra, Dušan Uhrin

 
 

 

Copyright © 2022 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk