50. výročie založenia speváckeho zboru JAS

 

Všetci dirigenti a organizační vedúci JASu
pozvali všetkých členov JASu,
ktorí v ňom v priebehu jeho päťdesiat ročnej histórii účinkovali,
na 50. výročie založenia spevokolu JAS.

Stretnutie sa uskutočnilo 20.-22.5.2022 v Prahe

 

Záznamy z online prenosov zo stretnutia:

piatok 20.5.2022 - 20.00 - 21.30

sobota 21.5.2022 - 19.00 - 23.00

nedeľa 22.5.2022 - 9.30 - 12.00

 

Fotografie zo stretnutia

 

Video youtube kanál "JAS - pěvecký sbor"
(filmy zo stretnutia pripravené Lubomírom Hlavsom)

Video youtube kanál "Jiri Lucan"
(videá - JAS II v Česku)

Video youtube kanál "JAS - spevácky zbor"
(videá - JAS na Slovensku)

 

Publikácia o vzniku, živote a službe
spevokolu JAS - predaj knihy sa Slovensku:
Fenomén JAS

 

 

 

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk