vCal/iCal
Názov podujatia Miesto Dátum
február 2019
Mládežnícka konferencia Banská Bystrica 22.02. - 24.02.2019
apríl 2019
Motivačný víkend pre manželov 1 Chata Komenského 04.04. - 07.04.2019
Diskusná konferencia delegátov zborov (DKDZ) Banská Bystrica 06.04.2019
Spolu v misii (hosť Steve Elliott) Chata Komenského 27.04.2019
Deň misie BJB - 28.04.2019
máj 2019
Konferencia sestier Brno 03.05. - 05.05.2019
Konferencia delegátov zborov (KDZ) Nové Zámky 11.05.2019
jún 2019
Víkend pre kazateľov a misionárov s rodinami Chata Komenského 07.06. - 09.06.2019
august 2019
Celoslovenský kemp mládeže Nová Lehota - Dolina 27.08. - 31.08.2019
september 2019
Víkend pre manželky kazateľov - 13.09. - 15.09.2019
Konferencia pre seniorov Chata Komenského 25.09. - 28.09.2019
október 2019
Motivačný víkend pre manželov 1 Chata Komenského 03.10. - 06.10.2019
Konferencia BJB v ČR a SR „100 rokov spolu“ Litoměřice 25.10. - 27.10.2019
november 2019
Seminár o materských zboroch (S. Elliot) Banská Bystrica 09.11.2019
Diskusia s kazateľmi o metódach učeníkovania (S. Elliot) Chata Komenského 10.11.2019
Time-out - stretnutie kazateľov a pracovníkov BJB v SR Chata Komenského 11.11.2019

Copyright © 2019 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk