Chlieb náš každodenný


Pondelok 2. októbra 2023

Ef 4,2-15

Mt 16,1-12

Božia nežná milosť

„... So všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou, znášajte sa navzájom v láske“ (Ef 4,2).

„Povedz celú pravdu, ale povedz ju nežne,“ napísala autorka básní Emily Dickinsonová. Chcela tým vyjadriť, že keďže Božia pravda a sláva je „príliš žiarivá“ na to, aby ju bezbranné ľudské bytosti pochopili a prijali všetku naraz, je pre nás lepšie prijímať a zúčastňovať sa na Božej milosti a pravde len zľahka, mierne, pretože „... Pravda musí len postupne zažiariť, inak ľudské bytosti oslepí“.

Podobne argumentuje aj apoštol Pavol v Efezanom 4. kapitole, keď nabáda veriacich, aby „so všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou“ znášali sa „navzájom v láske“ (v. 2). Vysvetľuje, že základom pre vzájomnú miernosť a milosrdenstvo je Kristov milostivý postoj k nám. Pán Ježiš prišiel v tichosti a miernosti ako človek (v. 9–10), aby Mu ľudia dokázali dôverovať a prijať Ho.

Aj naďalej sa zjavuje takýmto miernym a láskyplným spôsobom – dáva svojmu ľudu silu a všetko potrebné k jeho rastu a dozrievaniu „... na budovanie Kristovho tela, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka...“ (v. 12-13). Ako rastieme, je stále menej pravdepodobné, že budeme hľadať nádej niekde inde (v. 14) a máme vždy väčšiu istotu v nasledovaní Ježišovho príkladu miernosti a lásky (v. 15–16).

Drahý Bože, ďakujem Ti za to, ako mi nežne zjavuješ svoju dobrotu, milosť a pravdu. Pomôž mi nachádzať trpezlivosť a odpočinok a veriť v Tvoju láskavú starostlivosť.

Na zamyslenie: Prejavil Ti Boh svoju milosť a pravdu jemným, miernym spôsobom? Ako ti Jeho miernosť pomáha vo vzťahoch s druhými?


Výber dňa:

Vyber dátum


Text je pripravený na základe publikácie "Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".

Chlieb nas kazdodenny

Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001