Chlieb náš každodenný


Utorok 16. januára 2018

2Krn 20,1-22

Jn 1,1-18

Údolie požehnania

"Ak sa vyskytne nejaké zlo... a budeme vo svojom trápení volať k Tebe, Ty nás vypočuješ a zachrániš" (2Krn 20,9).

Francúzsky maliar Henri Matisse veril, že za posledné roky života ho najviac reprezentovala jeho práca. V tom období skúšal nový štýl tvorbou veľkých farebných obrazov, pričom namiesto štetca používal papier. Týmito pestrými obrazmi si vyzdobil svoju izbu. Bolo to preňho dôležité, keďže bol často pripútaný k lôžku - diagnostikovali mu totiž rakovinu.

Choroby, strata zamestnania, či pretrvávajúci žiaľ sú príkladmi toho, čo niektorí nazývajú "údolie", kde strach zatieňuje všetko ostatné. Júdovci to zažili, keď sa dopočuli, že sa blíži invázna armáda (2Krn 20,2-3). Ich kráľ sa modlil: "Ak sa vyskytne nejaké zlo... a budeme vo svojom trápení volať k Tebe, Ty nás vypočuješ a zachrániš" (v. 9). Božia odpoveď bola: "... Zajtra vyrazíte proti nim a Hospodin bude s vami" (v. 17).

Kým Júdovci dorazili na bojisko, ich nepriatelia boli dávno mŕtvi, zničili sa medzi sebou. Boží ľud strávil tri dni odnášaním koristi - výzbroj, šatstvo a cenné veci. Pred odchodom sa zhromaždili, aby chválili Boha a to miesto nazvali "údolie Beráka", čo v preklade znamená "požehnanie".

Boh nás prevádza cez najnižšie údolia nášho života. Vďaka Nemu môžeme aj v nich objavovať Jeho požehnania.

Drahý Bože, pomôž mi prekonať strach, keď prídu ťažkosti. Pomôž mi veriť, že Tvoja dobrota a láska ma budú sprevádzať po všetky dni môjho života.

Myšlienka: Boh je majster v pretváraní bremien na požehnania.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny