Chlieb náš každodenný


Utorok 25. septembra 2018

Sk 20,17-20; 34-38

Zj 2,8-11

Ďaleký, ale nie opustený

"Teraz vás odporúčam Bohu a slovu Jeho milosti, ktoré má silu budovať..." (Sk 20,32).

Zovrelo mi hrdlo, keď som sa večer lúčila s neterou, ktorá sa sťahovala do iného štátu v USA kvôli štúdiu na Bostonskej univerzite. Hoci aj predtým strávila ako študentka vysokej školy štyri roky v inom meste, predsa neopustila svoj rodný kraj. Dvojhodinová jazda autom nás vtedy príliš nerozdeľovala. Teraz bude odo mňa vzdialená viac než 1200 kilometrov. Už sa nebudeme môcť pravidelne stretávať a rozprávať. Musela som dôverovať Bohu, že sa o ňu postará.

Pavol sa asi cítil podobne, keď sa lúčil so staršími zboru v Efeze. Keďže zbor založil a vyučoval v ňom tri roky, považoval ich za rodinu. Nedúfal, že ich po odchode do Jeruzalema ešte uvidí. Rozlúčil sa s nimi so slovami: "Teraz vás odporúčam Bohu a slovu Jeho milosti, ktoré má silu budovať a dať dedičstvo všetkým posväteným" (Sk 20,32). Povzbudil ich tým, že aj keď ich nebude on ďalej vyučovať, nemusia sa cítiť opustení. Boh bude v nich naďalej pracovať a viesť zbor skrze "slovo Jeho milosti".

Či sú to naše deti, ktoré "vypustíme z hniezda" alebo rodina a priatelia, ktorí sa sťahujú, lúčenie býva veľmi ťažké. Odchádzajú totiž na miesta, kde budú mimo nášho vplyvu a budú si sami zariaďovať vlastné životy. Keď pustíme ich ruku z našich dlaní a nášho zovretia, môžeme dôverovať, že Boh ich neprestajne drží vo svojich rukách. On bude pokračovať vo formovaní ich životov a napĺňaní ich skutočných potrieb - oveľa viac než by sme boli my schopní.

Myšlienka: Hoci sú naši milovaní od nás vzdialení, nikdy nie sú ďaleko od Boha.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny