Chlieb náš každodenný


Pondelok 21. mája 2018

Ex 34,1-9

Sk 2,1-13

Vidieť skutočného Boha

"Hospodin je zhovievavý a veľmi milosrdný, odpúšťa vinu a priestupok nenecháva bez trestu, ale trestá vinu otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia." (Nm 14,18)

Karikaturisti sú umelci, ktorí vytvárajú zosmiešňujúce vyobrazenia ľudských postáv, dokonca aj samých seba. Ich kresby nás dokážu pobaviť preto, lebo zvýrazňujú niektorú alebo viacero našich fyzických čŕt takým spôsobom, aby boli ľahko rozpoznateľné, no zároveň smiešne.

Existujú však aj zobrazenia Boha - tie ale nie sú vôbec smiešne. Zvýrazňovanie len jednej z Božích vlastností dáva človeku skreslený pohľad na Boha, ktorý ľudia neskôr ľahko odmietnu. Skreslený obraz Boha potom nikto neberie vážne. Ľudia, ktorí Boha vnímajú iba ako hnevlivého a prísneho sudcu, sa dajú ľahko zlákať niekým iným, kto zdôrazňuje iba milosť. Ľudia, ktorí Boha vnímajú iba ako láskavého, začnú tento obraz Boha odmietať vtedy, keď budú potrebovať v živote spravodlivosť. Ľudia, ktorí Boha vnímajú skôr ako nejakú myšlienku a nie ako žijúcu, milujúcu bytosť, začnú byť nakoniec priťahovaní inými neskutočnými predstavami. Ľudia, ktorí Boha vnímajú ako najlepšieho priateľa, Ho majú tendenciu opúšťať vtedy, keď si nájdu lákavejších priateľov spomedzi ľudí.

Boh sa predstavuje ako milostivý a láskavý, ale tiež ako Ten, ktorý trestá vinníkov (Ex 34,6-7). V rámci praktického života viery sa musíme vyhýbať obrazom Boha, ktorý má iba také vlastnosti, ktoré sa páčia nám. Musíme Ho uctievať takého, aký skutočne je a nie ako takého, akého by sme chceli mať podľa našich predstáv.

Otče, Synu a Duchu Svätý, uctievam Ťa. Ty si svätý, spravodlivý, milý a láskavý. Ty si jediný Boh.

Myšlienka: Jedine Boh je Bohom.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny