Chlieb náš každodenný


Pondelok 20. novembra 2017

Ga 1,6-10

Lk 16,9-18

Náš hlavný zámer

"Ide mi azda teraz o priazeň ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem zapáčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom" (Ga 1,10).

Tlak rovesníkov je súčasťou každodenného života. Niekedy naše rozhodnutia robíme skôr na základe toho, čo si pomyslia alebo povedia iní ľudia, než na základe našich vlastných presvedčení a na základe toho, čo sa páči Bohu. Obávame sa, že nás niekto odsúdi alebo nás vysmeje.

Apoštol Pavel mal tiež svoje skúsenosti s tlakom rovesníkov. Niektorí židovskí kresťania verili, že na to, aby mohli byť pohania skutočne spasení, by sa mali dať obrezať (Ga 1,7; 6,12-15). Pavel si však stál za svojím názorom. Pokračoval v kázaní o tom, že spasenie je z milosti iba na základe viery; netreba k nemu pridávať žiadne ďalšie skutky. A kvôli tomu bol obviňovaný z toho, že sa sám ustanovil za apoštola. Okrem toho tvrdili, že jeho spôsob podania evanjelia nebol nikdy schválený ostatnými apoštolmi (2,1-10).

Napriek tomuto tlaku Pavel úplne jasne vedel, komu slúži - Kristovi. Božie uznanie bolo pre neho najdôležitejšie, nie to ľudské. Jeho cieľom nebolo získať si uznanie ľudí, ale to Božie (1,10).

Podobne je to aj s nami. Sme Kristovi služobníci, slúžime Bohu bez ohľadu na to, či nás ľudia ctia alebo nami pohŕdajú, či nás ohovárajú alebo chvália. Jedného dňa "každý z nás vydá Bohu počet za seba" (Rim 14,12). To neznamená, že by sme nemali zvažovať, čo si ľudia myslia alebo čo hovoria, no v konečnom dôsledku sa naším hlavným zámerom musí stať to, či sa páčime Bohu. Chceme nášho Spasiteľa počuť povedať: "Správne, dobrý a verný sluha!" (Mt 25,23).

Myšlienka: Neprestávaj nasledovať Ježiša.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny