Chlieb náš každodenný


Štvrtok 27. júla 2017

Ef 4,2-6

Ez 7,1-27

Zjavná zraniteľnosť

"So všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou, znášajte sa navzájom v láske" (Ef 4,2).

Keď som sa niekoľko týždňov po operácii ramena vybrala medzi ľudí, mala som obavy. Zvykla som si na fixačný popruh, no lekár aj fyzioterapeut mi radili, aby som ho už odložila. Prečítala som si aj toto odporúčanie: "V tejto fáze sa už nosenie fixačného popruhu neodporúča s výnimkou prípadu, že ju chcete použiť ako viditeľný znak zraniteľnosti v nekontrolovanom prostredí."

Áno, to bolo ono! Obávala som sa, že ma nejaký človek v záchvate nadšenia silno objíme alebo do mňa náhodou vrazí nič netušiaci kamarát. Skrývala som sa za svoj chatrný bledomodrý popruh, pretože som sa bála, že mi niekto ublíži.

Možno nás desí, že by sme sa mali otvoriť pred ľuďmi, že by sme sa mali stať zraniteľnými. Chceme, aby nás ľudia milovali a prijímali takých, akí sme, bojíme sa však, že ak by nás skutočne poznali, odmietli by nás, a to by nám mohlo ublížiť.

Ako členovia Božej rodiny však máme povinnosť pomáhať si navzájom rásť vo viere. "Preto sa navzájom napomínajte a povzbudzujte jeden druhého..." (1Tes 5,11).

"So všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou, znášajte sa navzájom v láske" (Ef 4,2).

Vďaka čestnosti a úprimnosti k ostatným veriacim možno zistíme, že zápasíme s rovnakými pokušeniami alebo lekciami z poslušnosti, a navyše sa budeme môcť podeliť o úžasný dar Božej milosti v našich životoch s inými.

Drahý Pane, pomôž mi úprimne hovoriť o svojich zápasoch.

Myšlienka: Úprimné priznanie sa k zápasom nám umožňuje vzájomne si pomáhať.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny