Chlieb náš každodenný


Sobota 17. marca 2018

Gn 13,1-18

Jn 13,21-30

Po tebe

"Či nie je pred tebou celá krajina? Preto ťa prosím, oddeľ sa odo mňa! Ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo; ak si vyberieš pravú stranu, ja sa poberiem na ľavú" (Gn 13,9).

V niektorých kultúrach sa od mladších očakáva, že vpustia starších do miestnosti ako prvých. V iných kultúrach zas ako prvá vchádza najdôležitejšia alebo najváženejšia osoba. Bez ohľadu na tradície, v niektorých situáciách je pre nás ťažké dovoliť inému, aby si vybral prvý - najmä keď ide

o dôležitú záležitosť. Abrám (neskôr nazývaný ako Abrahám) a jeho synovec Lót mali mnoho dobytku, stád a stanov. Krajina však nestačila na to, aby mohli zostať spolu. S cieľom predísť sporu teda Abrám navrhol, aby sa rozdelili a štedro dal Lótovi na výber, ktorú krajinu chce. Synovec si vzal zavlažované okolie Jordána a Abrámovi nechal menej žiadúcu časť.

Abrám si v tejto situácii nepotrpel na svojich právach ako starší, ale zveril svoju budúcnosť Bohu. "Preto Abrám povedal Lótovi: Nech nie je rozbroj medzi nami... Či nie je pred tebou celá krajina? Preto ťa prosím, oddeľ sa odo mňa! Ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo; ak si vyberieš pravú stranu, ja sa poberiem na ľavú" (Gn 13,8-9). Lótova voľba mala nakoniec hrozné následky pre celú jeho rodinu (viď Gn 19).

Keď dnes čelíme rozhodnutiam akéhokoľvek druhu, môžeme dôverovať Otcovi, že nás povedie svojou cestou. On zasľúbil, že sa o nás postará a vždy nám dá to, čo potrebujeme.

Otče, nech Tvoja nekonečná láska a vernosť riadi každú moju voľbu. Prosím, aby môj život svedčil o Tebe a bol Ti na slávu každý deň.

Myšlienka: Boh nám vždy dá len to najlepšie, pokiaľ necháme voľbu na Ňom. (Jim Elliot)


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny