Chlieb náš každodenný


Štvrtok 17. januára 2019

Rim 11,33-36

Mt 7,13-23

Rastúca vďačnosť

"Veď od Neho, prostredníctvom Neho a pre Neho je všetko..." (Rim 11,36).

Chcel by si si vypestovať väčší pocit vďačnosti? George Herbert, britský básnik 17. storočia, nabáda čitateľov k tomuto cieľu v básni s názvom Vďačnosť: "Ty, ktorý si mi dal už tak veľa, daj mi ešte jednu vec - vďačné srdce."

Herbert uznal, že jediné, čo potreboval k vďačnosti, bolo jednoducho si uvedomiť požehnania, ktoré mu už Boh dal. Biblia vyhlasuje Ježiša Krista za zdroj všetkých požehnaní: "Veď od Neho, prostredníctvom Neho a pre Neho je všetko..." (Rim 11,36). "Všetko" zahŕňa duchovné i pozemské dary v každodennom živote.

Všetko, čo v živote dostaneme, pochádza priamo od nebeského Otca (Jk 1,17), ktorý nám ochotne dáva dary svojej lásky. Učím sa formovať srdce, ktoré pozná zdroje všetkej radosti, ktorú denno-denne zažívam, aby som viac vnímala Božie požehnania - obzvlášť tie, ktoré často pokladám za samozrejmosť. Dnes to zahŕňalo svieže ráno ako stvorené na beh, večer strávený s priateľmi, plná špajza, takže som mohla s mojimi dcérami pripraviť veľa jedla, výhľad z okna na krásu okolitého sveta a vôňa čerstvo uvarenej kávy.

Čo všetko už dal Boh tebe? Otvor oči a začni vnímať požehnania, ktorými ťa Pán obdarúva. To ti pomôže získať vďačné srdce.

Nájdi si pár minút, aby si Bohu poďakoval za všetko, na čo si pomyslíš. Pokús sa tak robiť počas celého dňa.

Myšlienka: Keď myslíš na dobré veci, ďakuj Bohu.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny