Chlieb náš každodenný


Pondelok 22. októbra 2018

Jn 15,9-17

Zj 20,1-15

Láska iného druhu

"To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval Ja" (Jn 15,12).

Poznám cirkevný zbor, ktorý začal službu pomoci bývalým zločincom, ktorí sa postupne začleňovali späť do spoločnosti. Teraz sú v tomto zbore ľudia s rôznym životným pozadím. Páči sa mi táto myšlienka služby, pretože tak si predstavujem nebo - plné rôznych typov ľudí, pričom všetci z nich sú vykúpení hriešnici a všetci sú navzájom spojení Ježišovou láskou.

Niekedy si však kladiem otázku, či ľuďom nepripadá cirkev skôr ako výberový klub, než útočisko pre ospravedlnených hriešnikov. Sme prirodzene priťahovaní ku skupinám "určitého typu" a obklopujeme sa ľuďmi, s ktorými sa cítime pohodlne. Ostatní, ktorí nás nepoznajú, sú mimo diania a cítia sa neprijatí. Toto však Ježiš nemal na mysli, keď svojim učeníkom povedal, aby " ...sa milovali navzájom tak, ako ich miluje On" (Jn 15,12). Cirkev má byť pokračovaním Jeho lásky ku všetkým.

Ak ubolení, odmietnutí ľudia môžu nájsť v Ježišovi láskyplné útočisko, útechu a odpustenie, nemali by od cirkvi očakávať o nič menej. Buďme teda ukážkou Ježišovej lásky vo vzťahu ku všetkým, ktorých stretneme - hlavne k tým, ktorí sú iní, ako my. Všade okolo nás sú ľudia, ktorých chce Ježiš cez nás milovať. Aká je to radosť, keď sa ľudia zjednocujú, aby v láske spolu uctievali Boha

- je to ako kúsok neba, ktorý môžeme zakúšať tu na zemi! Pane, pripomínaj mi, že keď som ešte nepatril Tebe, Ty si ma prijal vo svojej bezpodmienečnej láske a priviedol si ma do spoločenstva Tvojej milosti. Priveď ma k niekomu, koho budem môcť milovať tak, ako Ty miluješ mňa.

Myšlienka: Milujte sa navzájom Kristovou láskou.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny