Chlieb náš každodenný


Utorok 17. októbra 2017

1Tes 5,12-28

Ef 2,11-22

Naozaj musíme?

"On sa však utiahol do samoty a tam sa modlil" (Lk 5,16).

Janka začala detský program modlitbou a potom spolu s deťmi spievala. Keď sa po predstavení Adama, ich učiteľa, znova modlila, šesťročný Emanuel sa začal mrviť na stoličke. Potom Adam začal hovoriť a svoj príhovor tiež ukončil modlitbou. Emanuel sa začal sťažovať: "To boli už štyri modlitby! Ja nedokážem tak dlho ticho sedieť!"

Ak si myslíte, že to muselo byť pre Emanuela naozaj ťažké, pozrite sa do 1. listu Tesaloničanom 5,17: "Neprestajne sa modlite" alebo inak povedané, neustále buďte v modlitebnom postoji. Dokonca aj niektorí dospelí ľudia považujú modlitbu za niečo nudné. Možno preto, lebo nevieme, čo by sme mali povedať alebo preto, lebo nerozumieme tomu, že modlitba je rozhovor s naším Otcom.

Ešte v sedemnástom storočí François Fénelon napísal niekoľko slov o modlitbe, ktoré pomohli v tejto oblasti mne: "Povedz Bohu všetko, čo máš na srdci - presne tak, ako keď človek odhalí všetko vrátane radostí a bolestí dobrému priateľovi. Hovor s Ním

o svojich ťažkostiach, aby ťa On mohol potešiť; hovor s Ním o svojich radostiach, aby ich On mohol upokojiť; hovor s Ním o svojich túžbach, aby ich On mohol prečistiť." A pokračuje slovami: "Hovor s Ním o svojich pokušeniach, aby ťa On mohol pred nimi ochrániť: ukáž Mu rany svojho srdca, aby ich On mohol uzdraviť ... Ak budeš takto pred Ním vylievať všetky svoje slabosti, potreby a ťažkosti, nebudeš sa trápiť nad tým, čo Mu máš povedať." Kiež by sme rástli v intimite s Bohom a chceli s Ním tráviť stále viac času.

Myšlienka: Modlitba je dôverný rozhovor s naším Bohom.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny