Chlieb náš každodenný


Nedeľa 29. januára 2023

Mt19,16-26

Ž 40

Dokonalí ako Kristus

„... Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48).

„Perfekcionizmus (zveličený sklon k dokonalosti a bezchybnosti) je jedno z najdesivejších slov, aké poznám,“ píše americká spisovateľka, ktorá porovnáva moderný perfekcionizmus s dokonalosťou opísanou v Evanjeliu podľa Matúša. Dnešný perfekcionizmus vykresľuje ako „závažnú duševnú chorobu, pre ktorú sú ľudia príliš bojazliví podstúpiť nevyhnutné riziká“. Slovo „dokonalý“ preložené v knihe Matúša však v skutočnosti znamená zrelý, úplný alebo celý. Spisovateľka na záver usudzuje: „Byť dokonalý znamená vytvoriť priestor pre rast a stať sa dostatočne vyspelým na to, aby sme dávali zo seba iným.“

Takéto chápanie dokonalosti prispieva k hlbšiemu porozumeniu príbehu, zapísaného v 19. kapitole Evanjelia podľa Matúša, v ktorom sa ktosi opýtal Pána Ježiša, čo dobré má robiť, aby získal večný život (v. 16). Ježiš mu odpovedal: „... Zachovávaj prikázania“ (v. 17). Mladík mal dojem, že všetky dodržiava, avšak tušil, že mu niečo uniká. „... Čo mi ešte chýba?“ opýtal sa (v. 20).

Vtedy Pán Ježiš označil jeho majetok ako neresť, ktorá zväzuje jeho srdce. Povedal, že ak chce byť dokonalý – úplný, ochotný dávať a prijímať od druhých v Božom kráľovstve –, musí byť pripravený vzdať sa toho, čo odvádza jeho srdce od iných (v. 21).

Každý z nás má vlastnú verziu dokonalosti – majetky alebo zvyky, ktorých sa pridŕžame v márnej snahe mať veci pod kontrolou. Vypočuj si dnes Ježišovu láskavú výzvu na odovzdanie sa a nájdi slobodu v úplnosti, ktorá je možná len v Ňom (v. 26).

Na zamyslenie: Kedy si mýliš osobné ciele s biblickou dokonalosťou? Ako ti môže prenechanie kontroly Bohu poskytnúť slobodu od perfekcionizmu?


Výber dňa:

Vyber dátum


Text je pripravený na základe publikácie "Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".

Chlieb nas kazdodenny

Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001