Chlieb náš každodenný


Utorok 19. novembra 2019

1Sam 25,21-35

Mt 24,15-22

Náročné rozhovory

"Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi" (Rim 12,18).

Raz som cestoval osemdesiat kilometrov kvôli náročnému rozhovoru so svojím pracovníkom. Dostal som správu od iného zamestnanca, ktorý naznačil, že robí firme zlé meno. Začal som sa obávať o situáciu firmy. Cítil som, že mu mám vyjadriť názor, ktorý by mohol zmeniť jeho motívy.

V 1. knihe Samuelovej 25 je podobný príbeh. Nábal, bohatý muž, ale so zlým spôsobom správania sa voči druhým ľuďom, odmietol pohostiť budúceho kráľa Izraela - Dávida a jeho mužov. Abígajil si vzala Nábala, ktorého povaha zodpovedala významu jeho mena - blázon (3,25). Keď sa Abígajil dopočula, že Dávid plánuje pre celý dom Nábala odplatu smrťou, pripravila dar, ktorý pozostával z oviec, jedla a vína a prešla dlhú cestu, aby sa stretla s Dávidom a presvedčila ho, aby si pôvodný plán pomsty rozmyslel (v. 18-31).

Abígajil konala múdro nielen s ohľadom na svoju domácnosť, ale aj s ohľadom na Dávida. Pripomenula mu Božie povolanie pre jeho život. Ak by neodolal túžbe po pomste, mal by na svedomí ohromné bremeno zbytočného krviprelievania ako budúci kráľ (v. 31).

Možno tiež vieš o niekom, kto je nebezpečne blízko chyby, ktorá by zranila druhých a ohrozila vlastnú budúcnosť s Bohom. Možno aj teba Boh volá k náročnému rozhovoru ako Abígajil.

Drahý Bože, prosím, pomôž mi vycítiť, kedy láskavo prehovoriť k druhým.

Myšlienka: Niekedy si nasledovanie Boha vyžaduje náročné rozhovory.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny