Chlieb náš každodenný


Piatok 22. marca 2019

Ž 79,8-13

1Kor 7,17-24

Zanechanie dedičstva

"My, Tvoj ľud, ovce na Tvojej pastve, budeme Ti ďakovať naveky, z pokolenia na pokolenie rozprávať o Tvojich chvályhodných činoch" (Ž 79,13).

Zapípal mi mobil, oznamujúc prichádzajúcu správu. Dcéra si prosila recept starej mamy na mätový zmrzlinový koláč.

Listovala som v zažltnutých receptoch v starej škatuli, keď mi zrak padol na špecifický rukopis starej mamy s doplňujúcimi maminými poznámkami zaznačenými malým písaným písmom. Uvedomila som si, že dcérinou požiadavkou vstúpi mätový zmrzlinový koláč do štvrtej generácie v rámci rodiny.

Uvažovala som, aké ďalšie rodinné dedičstvo môže byť podávané z generácie na generáciu. Čo tak rozhodnutia týkajúce sa viery? Okrem koláča, bude mať viera starej mamy - a tiež moja viera - vplyv na život dcéry a jej potomka?

Autor 79. žalmu trúchli nad tvrdohlavým Izraelom, ktorý stratil kotvové laná viery. Prosí Boha, aby vyslobodil svoj ľud z bezbožnosti a obnovil Jeruzalem na bezpečný. Za to sľubuje obnovenú a pretrvávajúcu oddanosť Božím cestám. "My,

Tvoj ľud, ovce na Tvojej pastve, budeme Ti ďakovať naveky, z pokolenia na pokolenie rozprávať o Tvojich chvályhodných činoch" (v. 13). Ochotne som sa podelila s receptom s vedomím, že dedičstvo sladkého dezertu starej mamy získa novú pozíciu v našej rodine. Úprimne som sa modlila za najdlhšie trvajúce dedičstvo zo všetkých: vplyv rodinnej viery z generácie na generáciu.

Drahý Bože, učiň nás uvedomelými a schopnými zanechať Tvoje dedičstvo ďalším generáciám.

Myšlienka: Zdieľanie a život viery je najlepší spôsob, ako zanechať dedičstvo ďalším.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny