Chlieb náš každodenný


Streda 29. marca 2017

Sdc 7,1-8

Lk 21,5-19

Boh mojej sily

"Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou" (Iz 41,10).

Starovekých babylonských vojakov by asi nikto nenazval džentlmenmi. Boli nemilosrdní, neúnavní a zlomyseľní a na iné národy útočili podobne prekvapivo, ako keď orol útočí na svoju korisť. Boli nielen mocní, ale aj namyslení. V podstate uctievali svoje vlastné dobyvateľské schopnosti. Biblia hovorí, že ich "vlastná sila je ich bohom" (Hab 1,11).

Boh nechcel, aby sa týmto spoliehaním sa na seba nakazila aj izraelská armáda, ktorá sa pripravovala na boj s Midjáncami. Preto povedal Gideónovi, hlavnému veliteľovi izraelskej armády: "Máš pri sebe priveľa ľudu, než aby som mu vydal Midjánčanov. Izrael sa totiž mohol vystatovať a povedať: Zachránil som sa vlastnou silou" (Sdc 7,2). Gideón následne prepustil všetkých tých, ktorí sa báli. Domov sa pobralo dvadsaťdva tisíc mužov a zostalo 10 000 bojovníkov. Boh pokračoval v znižovaní počtu bojovníkov dovtedy, kým v armáde nezostalo iba 300 mužov (v. 3-7).

Vzhľadom na malý počet bojovníkov v izraelskej armáde čelil Izrael dramatickej presile - ich nepriateľov, ktorí obývali neďaleké údolie, bolo "ako piesku na morskom pobreží" (v. 12). Napriek tomu dal Boh Gideónovým jednotkám víťazstvo.

Niekedy Boh možno dovolí, aby sa naše zdroje zmenšili a my sme sa spoliehali na Jeho silu a v nej išli ďalej. Naše potreby sú výstavnou sieňou Jeho moci a On hovorí: "Ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou" (Iz 41,10).

Myšlienka: Boh chce, aby sme boli závislí od Jeho sily a nie od svojej vlastnej.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny