Chlieb náš každodenný


Piatok 14. decembra 2018

1Jn 2,3-11

Jer 52,24-34

Život vo svetle

"...Tma ustupuje a žiari už pravé svetlo" (1Jn 2,8).

Bolo pochmúrne ráno. Nízko položené oceľovo sfarbené oblaky vyplnili oblohu. Bolo také šero, že som musela zažať svetlo, aby som mohla čítať knihu. Usadila som sa a izbu zrazu naplnil jas. Pozrela som sa von a videla som, ako vietor odnáša oblaky na východ, čistí oblohu a odkrýva slnko.

Podišla som k oknu, aby som mala na toto predstavenie lepší výhľad. V tom mi prišiel na um verš: "... Tma ustupuje a žiari už pravé svetlo" (1Jn 2,8). Apoštol Ján to napísal, aby povzbudil veriacich. Potom pokračoval: "Kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle a nie je nikomu na pohoršenie" (v. 10). Naopak, nenávisť voči ľuďom prirovnal k blúdeniu v tme. Nenávisť mätie, berie nám cit pre morálne smerovanie. Milovať ľudí nie je vždy ľahké. Keď som sa pozerala von oknom, uvedomila som si, že sklamanie, odpustenie i vernosť sú súčasťou zachovania hlbokého spojenia s Božou láskou. Keď si namiesto nenávisti volíme lásku, preukazujeme, že máme vzťah s Ním a zároveň odrážame Jeho svetlo do okolitého sveta. "... Boh je svetlo a nieto v Ňom nijakej tmy" (1Jn 1,5).

Drahý Bože, pomôž nám, aby sme Tvoju lásku mohli prežívať vo väčšej plnosti, a dokázali sa s ňou deliť s inými. Chceme žiť vo svetle Tvojej milosti a milosrdenstva.

Myšlienka: Naša láska k ľuďom ukazuje svetu, aký je Boh.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny