Chlieb náš každodenný


Nedeľa 19. mája 2019

Dan 3,8-18

Ž 108

Aj keby...

"Ak nás náš Boh, ktorého uctievame, chce zachrániť z ohňom rozpálenej pece a z tvojej moci, kráľ, vyslobodí nás. Ak aj nie, vedz, kráľ, že tvojich bohov si nebudeme uctievať..." (Dan 3,17-18).

Občas nám život uštedrí poriadnu ranu.

Inokedy príde zázračné vyslobodenie. Traja mladí babylonskí zajatci stoja pred hrôzostrašným kráľom a smelo hovoria, že za žiadnych okolností sa nebudú klaňať obrovskej zlatej soche, ktorá sa nad nimi týči. Spoločne vyhlasujú: "Ak nás náš Boh, ktorého uctievame, chce zachrániť z ohňom rozpálenej pece a z tvojej moci, kráľ, vyslobodí nás. Ak aj nie, vedz, kráľ, že tvojich bohov si nebudeme uctievať..." (Dan 3,17-18).

Títo traja muži - Šadrach, Mešach a Abéd-Nego - boli hodení do rozpálenej pece a Boh ich zázračne vyslobodil, takže ani vlas na hlave sa im nespálil a na ich oblečenie neprešiel pach dymu (v. 19-27).

Aj na prahu smrti bola ich viera v Boha pevná - dokonca "aj keby" ich nezachránil. Boh túži, aby sme sa Ho pevne držali - dokonca aj keby sa náš blízky nevyliečil, aj keby sme stratili prácu, aj keby sme boli prenasledovaní. Niekedy nás Boh vytrhne z nebezpečenstiev tohto života, inokedy nie. Môžeme sa však pevne držať tejto pravdy: Boh, ktorému slúžime, má moc vyslobodiť nás, miluje nás a je s nami v každej skúške ohňom, v každom aj keby...

Drahý Pane, milujeme Ťa! Prosíme o pevnú vieru, silu a nádej na každý deň, bez ohľadu na okolnosti.

Myšlienka: Boh má moc vyslobodiť.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny