Chlieb náš každodenný


Nedeľa 14. augusta 2022

Jób 2,7-10

Ž 53

Keď nerozumieme

"... Keď sa toto všetko dialo, Jób ústami nezhrešil" (Jób 2,10).

"Nerozumiem Božiemu plánu. Odovzdal som Mu celý svoj život a toto sa stane!" takto znela správa od syna matke, keď sa jeho sen stať sa profesionálnym športovcom dočasne zmaril. Kto z nás nezažil istý druh neočakávanej, neuspokojivej skúsenosti, ktorá nám v mysli spustila príval výkrikov a otázok? rodinný príslušník s vami bez vysvetlenia prestane komunikovať, zlepšujúci sa zdravotný stav odrazu naberie spätný chod, firma sa nečakane presťahuje alebo sa udeje nešťastná nehoda.

Prvé dve kapitoly knihy jób zaznamenávajú sériu tragédií a nezdarov v jóbovom živote. Ak si niekto z ľudského hľadiska zaslúžil žiť bez ťažkostí, bol to práve jób. "... Bol to dokonalý, priamy človek, ktorý sa bál Boha a stránil sa zlého" (jób 1,1). Život však nie vždy ide podľa našich predstáv - ani pre jóba, ani pre nás. Keď mu manželka radila "rúhať sa Bohu a zomrieť" (2,9), jób jej odpovedal s rozumom. jeho poučné slová sa vzťahujú aj na nás, keď sa dejú veci - veľké či malé -, ktorým by sme sa najradšej vyhli. "... Či len dobré budeme prijímať od Boha a zlé nie? Keď sa toto všetko dialo, Jób ústami nezhrešil" (v. 10).

Nech skrze Božiu moc naša dôvera a úcta voči Nemu pretrvá, aj keď nebudeme rozumieť, ako koná počas zložitých dní života.

Otče, pomôž mi dôverovať Ti a ctiť si Ťa, aj keď nevidím Tvoj zásah alebo nerozumiem Tvojmu plánu.

Na zamyslenie: Kedy bola tvoja viera v Boha preskúšaná? Čo si Boh použil uprostred zložitých okolností, aby tvoja úcta voči Nemu ostala neporušená?


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001


Text je pripravený na základe publikácie "Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".

Chlieb nas kazdodenny

Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001