Chlieb náš každodenný


Piatok 15. decembra 2017

Nm 4,17-32

2 Pt 1,12-21

Dôležitosť postoja

"... Každému určia jeho službu a povinnosť" (Nm 4,19).

Keď som s mojím priateľom Karolom navštevoval biblickú univerzitu, tiež sme pracovali v obchode s nábytkom. Často sme robili roznášky, ktoré sprevádzal interiérový dekoratér. On sa rozprával s ľuďmi, ktorí si kúpili nábytok, a zatiaľ sme ho my preniesli z auta do domu. Niekedy sme museli vynášať nábytok cez niekoľko poschodí v činžiaku. S Karolom sme si často priali mať radšej prácu dekoratéra namiesto tej našej.

Počas 40-ročného putovania Izraelitov po púšti bola trom rodom z kňazského kmeňa Léviovcov - Kehátovci, Geršónovci a Meráriovci - pridelená práca nosenia svätostánku (archa zmluvy). Postavili ju, rozobrali a preniesli na ďalšie miesto. Tento proces dookola opakovali. Náplň ich práce bola jednoduchá: "... Urobíte vecný súpis všetkého, čo budú povinní nosiť" (Nm 4,32).

Premýšľal som, či títo "pracovníci" niekedy závideli "kňazom", ktorí prinášali obete a kadidlo pomocou posvätného náradia v stane stretávania (v. 4-5, 15). Tá práca musela vyzerať oveľa jednoduchšie a dôstojnejšie. Obe úlohy však boli dôležité a určené Bohom.

Častokrát si nevyberáme prácu, ktorú robíme. Každý z nás si však môže zvoliť postoj k úlohám, ktoré sú nám pridelené. Podľa spôsobu, akým robíme prácu, ktorú nám Boh určil, sa meria naša služba Jemu.

Nebeský Otče, pomôž mi vidieť dôležitosť úloh, ktoré si mi určil a tiež Ťa nimi oslavovať.

Myšlienka: Pokorná práca sa stáva svätou, ak ju robíme pre Boha.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny