Chlieb náš každodenný


Piatok 20. septembra 2019

Rim 5,1-11

Prís 25,1-14

Kde je nádej?

"A nádej neklame, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali" (Rim 5,5).

Eliška dlhý čas zápasila s drogovou závislosťou a po vyliečení chcela ona pomôcť iným. Začala preto písať anonymné odkazy, ktoré roznášala po meste. Dávala ich pod predné stierače áut a na stĺpy v parkoch. Predtým sama hľadala symboly nádeje a teraz ich zanechávala pre ostatných.

Jeden z jej odkazov sa končil slovami: "S láskou posielam nádej." Nádej a láska - obe dáva Ježiš. Každým dňom prináša lásku a posilňuje nás nádejou. Jeho láska nie je na prídel, kvapka po kvapke, ale voľne prúdi z Jeho srdca a štedro sa vlieva do tých našich: "A nádej neklame, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali" (Rim 5,5). Boh mnohokrát používa súženia na vybudovanie našej vytrvalosti i charakteru, čo prináša uspokojujúci život plný nádeje (v. 3-4). Aj keď sme od Neho ďaleko, stále nás miluje (v. 6-8).

Hľadáš nádej? Pán ju dáva s láskou skrze pozvanie rastu vo vzťahu s Ním. Nádej plnohodnotného života je zakotvená v Jeho nevyčerpateľnej láske.

Bože, som vďačný za lásku, ktorú na mňa štedro vylievaš. Prosím, daj mi útechu v Tebe ´ a dôveru v tom, čo vo mne robíš.

Myšlienka: Nádej je kotvou duše.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny