Chlieb náš každodenný


Streda 26. januára 2022

Mt 21,1- 9

Gn 8,1-22

Vnútorný problém

"... Hosanna Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!" (Mt 21,9).

Pred niekoľkými rokmi začal ďateľ ďobať do steny nášho domu. Mysleli sme si, že škoda vznikne len na povrchu. jedného dňa som však so synom vyliezol po rebríku do podkrovia a ostali sme prekvapení: problém bol horší ako sme predpokladali. Ďateľ vnikol až do vnútra nášho domu.

Keď Ježiš prišiel do jeruzalema, dav ľudí dúfal, že vyrieši ich vonkajší problém - utláčanie zo strany rimanov. zástupy kričali: "... Hosanna Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!" (Mt 21,9). Presne na túto chvíľu čakali. Prišiel Bohom ustanovený Kráľ. Ak by Boží vyvolený Vysloboditeľ išiel meniť veci, nezačal by odstránením všetkého zla vo svete? V Evanjeliách čítame, že Ježiš po svojom "triumfálnom príchode" vyhnal vykorisťovateľských peňazomencov z chrámu (v. 12 - 13). Čistil dom od základov. toto sa stane, keď prijmeme Ježiša za Kráľa. Prišiel, aby veci napravil, a začína od nás. Nechce, aby sme Ho oslavovali len navonok, ale aby sme sa postavili zoči-voči zlu v našom vnútri a podriadili Mu celý svoj život ako svojmu Pánovi a Kráľovi.

Drahý Ježiš, Ty si skutočným Kráľom. Odpusť mi, že som chcel, aby si vyriešil problémy vo svete a okolo mňa, ale odmietal som usvedčenie z hriechu v mojom srdci. Ukáž mi, v akých situáciách mám sklon blúdiť a odhaľ mi oblasti, v ktorých chcem sám riadiť svoj život.

Na zamyslenie: Čo pre teba znamená mať Ježiša za Kráľa? Prečo je dôležité, aby si sa mu celý odovzdal?


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001


Text je pripravený na základe publikácie "Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".

Chlieb nas kazdodenny

Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001