Chlieb náš každodenný


Streda 20. februára 2019

Mt 4,23-5,12

Oz 4,1-19

Veľký lekár

"Zostaňte vo mne a Ja vo vás..." (Jn 15,4).

Keď sa Dr. Rishi Manchanda opýtal rodičov, kde žijú, chcel zistiť viac, než len adresu. Tí, čo uňho hľadali pomoc, často žili v nepriaznivom prostredí. Plesne, škodcovia a toxíny im spôsobovali choroby.

Dr. Manchanda sa teda stal obhajcom skupiny, ktorú nazval "Doktori proti prúdu". Ide o pracovníkov zdravotníctva, ktorí počas poskytovania potrebnej zdravotnej starostlivosti komunikujú s pacientmi, aby mohli poskytnúť zlepšenie zdravia.

Keď Ježiš uzdravoval ľudí, ktorí k Nemu prichádzali (Mt 4,23-24), pozdvihoval ich zrak k potrebám fyzickej a materiálnej starostlivosti. Vo svojej kázni na vrchu však ponúkol viac, než zázrak uzdravenia (5,1-12). Ježiš sedemkrát opísal postoje mysle a srdca odrážajúce zdravie, ktoré začína novou víziou a prísľubom duchovného zdravia (v. 3-9). Dvakrát potom nazval blahoslavenými tých, ktorí zažívajú neúprosné prenasledovanie a nachádzajú nádej a domov v Ňom (v. 10-12).

Ježišove slová vo mne vyvolávajú otázky. Kde žijem? Do akej miery som si vedomý potreby uzdravenia, ktoré presahuje moju potrebu fyzickej a materiálnej úľavy? Keď túžim po zázraku, je moje srdce chudobné, zlomené, hladné, milosrdné a pokojné, aké Ježiš nazýva blahoslaveným?

Nebeský Otče, je ťažké vidieť za našu bolesť. Prosím, pomôž nám vnímať Tvoju milosť aj dnes. Pozdvihni náš zrak od nás k Tebe. Dovoľ nám nájsť novú víziu a zdroj zdravia v Kristovej starostlivosti, ktorá lieči.

Myšlienka: Keď je Boh naším domovom, naša nádej je v Ňom.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny