Chlieb náš každodenný


Sobota 27. mája 2017

Jn 11,14-27

Lk 7,1-10

Keď sa les prebúdza

"Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť" (Jn 11,25).

Počas studených, zasnežených zím drží pri živote ľudí z Michiganu nádej na príchod jari. Ich nádej sa začína napĺňať v máji. Je to pozoruhodný prerod. Konáre, ktoré začiatkom mája vyzerajú ako bez života, sa do konca mesiaca obalia zelenými listami, ktoré akoby človeku mávali na pozdrav. Hoci táto zmena nie je pozorovateľná v priebehu jedného dňa, ku koncu mesiaca sa pás lesa za naším domom zmení zo sivého na zelený.

Boh do stvorenia zabudoval cyklus odpočinku a obnovy. To, čo sa nám javí ako smrť, Boh vníma ako odpočinok. A presne tak, ako je odpočinok prípravou na obnovu, smrť je prípravou na vzkriesenie.

Veľmi rád sledujem, ako sa lesné porasty na jar prebúdzajú, lebo mi to pripomína, že smrť je dočasný stav a že jej zámerom je príprava na nový život, na nový začiatok, na niečo dokonca ešte lepšie. "Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu" (Jn 12,24).

A hoci jarný peľ ľuďom znepríjemňuje život tým, že sa usádza na nábytku a mnohých ľudí núti kýchať, pripomína mi, že Boh sa stará o to, aby veci zotrvávali pri živote. On po bolesti smrti sľubuje slávne vzkriesenie - pre tých z nás, ktorí veríme v Jeho Syna.

Prečítaj si tieto povzbudzujúce verše, ktoré nám pripomínajú nádej vzkriesenia: 1Kor 15,35-58.

Myšlienka: Každý nový jarný list je pripomienkou nášho zasľúbeného vzkriesenia.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny