Chlieb náš každodenný


Nedeľa 20. mája 2018

2Kor 3,17-4,2

Ž 145

Svätodušná nedeľa (Letnice)

Dvojníci

"Keď my všetci... premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve - a to všetko mocou Pána, ktorý je Duch." (2Kor 3,18)

Hovorí sa, že všetci máme svojho dvojníka. Je to človek, s ktorým nemusíme mať žiadny vzťah, ktorý ale vyzerá rovnako, ako my.

Nedávno mi niekto povedal, že aj ja mám dvojníka. Je ním známy spevák. Keď som bol na jednom z jeho koncertov, veľa jeho priaznivcov si ma počas prestávky s ním takmer pomýlilo. Žiaľ, v speve a v hraní na gitare zďaleka nie som ako James Taylor. Skrátka sa len na seba podobáme.

Na koho sa podobáte vy? Pri zamyslení sa nad touto otázkou si spomeňme na text z 2. Listu Korintským 3,18, kde nám Pavel hovorí, že sa "premieňame na [Pánov] obraz.” Keď sa snažíme Ježiša ctiť našimi životmi, potom jedným z našich cieľov je pripodobňovať sa Jeho obrazu. Samozrejme, že to neznamená, že si musíme nechať narásť bradu a chodiť v sandáloch, čo bolo príznačné pre danú dobu - znamená to, že Duch Svätý nám pomáha odrážať Kristov charakter v našom praktickom živote. Napríklad v našich postojoch - pokora, v charaktere - láska a v zľutovaní - keď pomáhame ľuďom, ktorí sú na okraji spoločnosti. V nich máme napodobňovať Ježiša a zároveň byť podobní Jemu. Keď "pozeráme na slávu Pána" a upierame svoje oči na Ježiša, rastieme stále viac do Jeho podoby. Aké úžasné by bolo, keby ľudia, ktorí nás sledujú, mohli povedať: "Vidím v tebe Ježiša"!

Myšlienka: Láska premieňa Kristových nasledovníkov na podobu Pána Ježiša.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny