Chlieb náš každodenný


Pondelok 29. novembra 2021

Ž 103,1 - 11

Lk 17,11 - 19

Viac než dosť

"... On ťa venčí milosťou a milosrdenstvom" (Ž 103,4).

Keď som vo svojom dome hostila veľkú skupinu ľudí, bála som sa, či bude dosť jedla pre všetkých. Ale nemusela som sa trápiť. Niekoľkí priatelia nás milo prekvapili a priniesli ďalšie jedlo. Všetci sme si mohli spokojne vychutnávať nečakaný nadbytok jedla. Mali sme viac než dosť.

Slúžime Bohu hojnosti, ktorý vždy dáva "viac než dosť." Božiu štedrosť môžeme vidieť v prejavoch lásky voči Jeho deťom. V 103. žalme Dávid vymenúva mnoho dobrých vecí, ktorými nás Boh zahŕňa. Vo 4. verši čítame, že zachraňuje náš život zo záhuby a venčí nás milosťou a milosrdenstvom.

Apoštol Pavel nám pripomína, že Boh "... nás požehnal všetkým duchovným požehnaním..." a "... môže urobiť omnoho viac, ako my prosíme" (Ef 1,3; 3,20).

Vďaka Jeho veľkej láske sa nazývame Božími deťmi (1Jn 3,1) a z Jeho milosti dostávame toľko, "... aby sme mali vždy vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok" (2Kor 9,8).

Boh nám dal toľko lásky a milosti, že nimi prekypuje náš život, a preto sa o ne môžeme podeliť s druhými. Ak máme Boha, ktorý má všetku moc a ktorý sa o nás stará, máme "viac než dosť"!

Chváľ, duša moja, neba Kráľa, poctu mu vždy prinášaj! Vykúpená, uzdravená, chvály spievať neprestaň!

Na zamyslenie: Dokážeš dôverovať Bohu že sa v pravý čas o teba postará?


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001


Text je pripravený na základe publikácie "Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".

Chlieb nas kazdodenny

Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001