Chlieb náš každodenný


Streda 16. augusta 2017

Jn 1,1-8

Neh 2,11-20

Svetlo v tme

"Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!" (Mt 5,16).

V roku 1989 bol Václav Havel odvolaný z pozície politického väzňa a stal sa prvým prezidentom Československa. Po niekoľkých rokoch (2011) ho na pohrebe v Prahe bývalá americká ministerka zahraničia, Madeleine Albright, ktorá sa tiež narodila v Prahe, opísala ako človeka, ktorý "priniesol svetlo na miesta veľkej tmy".

To, čo Havel urobil na politickej scéne Československa (a neskôr aj Českej republiky), Boh urobil pre celý svet. Priniesol do života svetlo, keď ho na počiatku oddelil od tmy (Jn 1,2-3, Gn 1,2-3). Potom narodením Ježiša priniesol svetlo do duchovnej sféry. Ježiš je život a svetlo, ktoré tma nepohltila (Jn 1,5).

Ján Krstiteľ prišiel z pustatiny aby svedčil o Ježišovi, o Svetle sveta. My môžeme dnes robiť to isté. V podstate nám to Ježiš povedal: "Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!" (Mt 5,16).

V dnešnom svete - kde je dobro často považované za zlo a naopak, kde sú pravda a omyl zamieňané - ľudia hľadajú v živote smer. Buďme tými, ktorí odrážajú svetlo Krista v tomto svete.

Nebeský Otče, ďakujem za svetlo Ježiša, ktoré prišlo na svet a za svetlo, ktoré priniesol do môjho života. Pomôž mi, aby som bol vďačný a svietil v tomto svete tmy.

Myšlienka: Svieť!


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny