Chlieb náš každodenný


Štvrtok 16. septembra 2021

2Kor 9,6 - 11

Zach 9,1 - 17

Daj do toho všetko

"Každý tak, ako si zaumienil v srdci..." (2Kor 9,7).

"Scaling" je anglický termín používaný vo svete fyzického cvičenia, predstavujúci kategóriu, v ktorej sú náročné cviky zjednodušené použitím ľahších váh na osi.

Úprava mier umožňuje, že sa na cvičeniach môže podieľať aj začiatočník. Ak sú napríklad konkrétnym cvikom kliky, možno ich naraz nedokážeš spraviť desať, ale len štyri, podľa vlastnej úrovne kondície.

Nie všetci sme na rovnakej úrovni, ale môžeme kráčať tým istým smerom. Inými slovami: " Neporovnávaj sa s inými. Daj do toho všetko. Dbaj na tvoj rozsah pohybu, pokračuj v tom, čo dokážeš a časom budeš prekvapený, že dokážeš zvládnuť viac klikov a tiež náročnejšie úkony."

Toto platí aj v oblasti dávania. Apoštol Pavol to vyjadril jasne: "... Ochotného darcu miluje Boh" (2Kor 9,7). Jeho povzbudenie pre veriacich v Korinte - i pre nás - je však istou obmenou vyššie uvedenej techniky. "Každý [by mal dávať] tak, ako si zaumienil v srdci..." (v. 7).

Všetci sa nachádzame v odlišnej finančnej situácii, ktorá sa môže časom meniť. Porovnávanie nie je prospešné, ale postoj áno. Dávaj štedro na základe toho, aký si (v. 6). Náš Boh zasľúbil, že zaužívanie ochotného dávania prináša obohatenie vo všetkej dobrosrdečnosti z každej stránky, čo vzbudí vďačnosť voči Bohu (v. 11).

Veľkorysý Bože, chcem urobiť všetko pre to, aby sa zo mňa stal ochotný darca. Daj mi múdrosť neporovnávať sa, silu siať štedro a vieru nechať výsledky v Tvojich rukách.

Na zamyslenie: Ako by si opísal svoje dávanie: ochotné alebo skôr nútené? Ako môže vyzerať ochotné dávanie, keď sa s nikým neporovnávaš?


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny