Chlieb náš každodenný


Utorok 15. júna 2021

Neh 2,11 - 18

Lk 8,16 - 21

Návod na prestavbu

"... Povedali: Vzchopme sa a dajme sa do stavby! Nato priložili ruky k dobrému dielu" (Neh 2,18).

Keď sa Nehemiáš dozvedel o zničení Jeruzalema, bol skľúčený. Volal k Bohu v modlitbe a pôste. Vypýtal si od kráľa povolenie odísť, aby sa pustil do budovania mesta. Keď nastala noc, spolu s niekoľkými mužmi sa vybrali obhliadnuť miesto práce, ktorá ich čakala. Ako sa obzerali okolo seba, videli zničené mestské hradby a brány spálené ohňom. Obrovské sutiny mu v niektorých častiach bránili dostať sa ďalej. Vrátil sa teda na cestu späť.

Keď ohlasoval vzniknuté škody, začal vetou: "... Sami vidíte zlé položenie, v ktorom sa nachádzame..." (Neh 2,17). Podal správu, že mesto je v troskách a ochranný mestský múr je nepoužiteľný. Potom však povedal niečo, čo znepokojených obyvateľov nabudilo: "Keď som im rozpovedal o ruke môjho Boha, ako dobrotivo vládla nado mnou, i o kráľových slovách, ktoré mi oznámil, povedali: Vzchopme sa a dajme sa do stavby!..." (v. 18). A tak sa aj stalo. Jeruzalemskému ľudu sa vo viere v Boha a s maximálnym úsilím podarilo pod vedením Nehemiáša za 52 dní prestavať hradby aj napriek odporu nepriateľov a zdanlivo nesplniteľnej úlohe (6,15).

Zamysli sa nad svojimi okolnosťami. Je niečo, čo vyzerá zložito, ale vieš, že to Boh od teba žiada? Hriech, ktorého sa nevieš zbaviť? Trhlina vo vzťahu, ktorá neprináša Bohu slávu? Zdanlivo ťažká služba? Pros Boha o smerovanie (2,4 - 5), vyhodnoť problém (v. 11 - 15) a rozpoznaj Jeho pomoc dať ti horlivosť a nasadenie (v. 18). Následne začni s "prestavbou".

Na zamyslenie: Máš vo svojom živote "zničené hradby", ktoré ťa trápia? Požiadaš Boha v modlitbe o pomoc a vedenie, aby si mohol začať s prestavbou?


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny