Aktuality zo života cirkvi

Svetová aliancia baptistov zorganizovala banket zameraný na ľudské práva

Svetová aliancia baptistov (SBA) zorganizovala 28. februára 2009 banket pod názvom "Okno do sveta". Banket sa konal v USA, v štáte Virginia, v meste Arlington, ktoré je neďaleko Washingtonu. Bolo to v hoteli Sheraton National s témou "Nech sa spravodlivosť valí ako vody" a zameraný bol na ľudské práva a slobodu vierovyznania. Generálne zhromaždenie SBA sa v júli 2008 rozhodlo, že bude vytvorené nové "Oddelenie pre slobodu a spravodlivosť", ktoré sa má zaoberať problematikou ochrany ľudských práv a náboženskej slobody.

Čítať ďalej...

Amsterdam 400

Amsterdam 400

Na začiatku 17. storočia sa skupina náboženských utečencov z Anglicka stretávala v zadnej miestnosti amsterdamskej pekárne, aby sa spolu modlili a aby spoločne študovali Bibliu. V roku 1609 táto skupina sformovala tzv. “Základné presvedčenie baptistov”, v ktorom zdôraznila potrebu cirkvi skutočných veriacich, ktorí by neboli závislí na štátnej kontrole a praktizovali by krst veriacich. Z týchto neveľkých začiatkov sa baptisti rozšírili cez Anglicko, Severnú Ameriku, Európu aj na iné miesta a stali sa celosvetovým hnutím s počtom členov okolo 100 miliónov v súčasnosti.

Čítať ďalej...

Informácie zo stretnutia Výkonného výboru EBF v Arménsku

Hlavným predmetom stretnutia Výkonného výboru EBF v Arménsku bolo

„Zameranie sa na budúcnosť“

Plány pre budúcnosť misijnej práce a presťahovanie administratívy Európskej baptistickej federácie boli diskutované na jarnom stretnutí Výkonného výboru EBF, ktorý sa konal v dňoch 1. – 4. apríla 2004 v Jerevane, v Arménsku.Členovia Výkonného výboru EBF spolu so študentami Baptistického seminára v Jerevane.


Generálne zhromaždenie EBF, ktoré sa uskutoční v dňoch 22. – 26. septembra 2004 v Bejrúte, Libanone, bude obsahovať aj inštaláciu nového Generálneho tajomníka EBF Tony Pecka z Veľkej Británie. Doterajší Generálny tajomník EBF, Theo Angelov z Bulharska odíde po svojom päťročnom pôsobení v tejto pozícii do dôchodku. Po septembrovom Generálnom zhromaždení sa bude úrad EBF sťahovať z bulharskej Sofie do objektov Medzinárodného baptistického seminára v Prahe, v Českej republike. Na generálnom zhromaždení budú prediskutované a upresnené plány na presťahovanie.Predstavitelia jednotlivých oblastí práce EBF (Teologická výchova; Misia a evanjelizácia; Komunikácia; Ľudské práva a sloboda…), informovali Výkonný výbor EBF o svojich zámeroch. Pri tejto príležitosti boli privítaní dvaja čelní predstavitelia oddelenia pre Misiu a evanjelizáciu – Valeriu Giletchi z Moldavska a Sergej Sannikov z Ukrajiny.Na stretnutí bolo vyjadrené znepokojenie z vývoja v oblasti náboženskej slobody v rôznych krajinách, najmä v Bielorusku, Azerbajdžane a v Turkménsku. Na stretnutí tiež boli podané informácie o prerušení vzťahov medzi Svetovou baptistickou alianciou a Južnou baptistickou konvenciou (USA), ako predmety na ďalšie diskusie a modlitby. EBF je regionálnym orgánom BWA (SBA) a Theo Angelov je teda regionálnym tajomníkom SBA.V období, ktoré predchádzalo stretnutiu Výkonného výboru EBF v Jerevane, sa niektorí členovia VV zúčastnili na misijných projektoch v Arménsku a Gruzínsku. Delegácia štyroch osôb, ktorú viedol predseda EBF, Billy Taranger z Nórska, navštívila susednú krajinu – Gruzínsko. Mali účasť aj na bohoslužbách v Centrálnom baptistickom zbore v Tbilisi. Misijná konferencia domácich misionárov z Arménska sa konala v jednom baptistickom zbore v Jerevane, a to iba niekoľko dní pred stretnutím VV EBF. Téma konferencie bola: “Biblické zásady Misijnej práce.” Predseda EBF Billy Taranger a novozvolený Generálny tajomník Tony Peck boli medzi hlavnými rečníkmi konferencie. Zúčastnilo sa na nej 25 arménskych kazateľov a misionárov. Ako je to už pri stretnutiach EBF zvykom, počas nedele, ktorá uzatvárala stretnutie, všetci členovia VV kázali v rôznych zboroch Arménska, kde boli vrelo prijatí. Generálny tajomník Únie baptistov Arménska, Asatur Nahapetyan sprevádzal terajšieho Generálneho tajomníka Thea Angelova a novozvoleného Generálneho tajomníka Tony Pecka na bohoslužbách Centrálneho baptistického zboru v Jerevane. Bohoslužby v Centrálnom baptistickom zbore v Jerevane.


Arménski baptisti, ako hostitelia tohoto stretnutia VV EBF, podali povzbudzujúce správy o svojej práci. V roku 1990 mala Únia tri zbory, s celkovým počtom členov 350; teraz už má viac ako 60 zborov a misijných staníc s približne 2 500 členmi. “Všetky baptistické zbory sú výrazne misijne orientované a mnohí domorodí misionári sa podieľajú na zakladaní nových baptistických zborov v Arménsku”, skonštatoval Theo Angelov.Na budúci rok sa uskutoční stretnutie VV EBF v dňoch 17. – 20. apríla v Prahe, v Českej republike.

Prevzaté a preložené z http://www.ebf.org/Executive_2004.htm 

9. 5. 2004 Pavel Kopčok

EBF vyzýva k modlitbám - Smútok nad stratou ôsmich baptistických detí po Beslanskej rukojemníckej dráme

Smútok nad stratou ôsmich baptistických detí
po Beslanskej rukojemníckej dráme

EBF vyzýva k modlitbám

Pri tragickej Beslanskej rukojemníckej dráme zahynulo viac ako 330 ľudí, viac ako 400 ľudí bolo zranených a dotklo sa to aj baptistických rodín.


Jevgenij Žigulin, vedúci „Baptistickej misijnej spoločnosti Viera“ v Čečensku nám popísal, aké je to bolestivé pozorovať, že takmer v každej Beslanskej domácnosti sa museli rozlúčiť so svojimi najbližšími. Mnohé rodiny stratili tri, alebo aj viac detí. Napísal toto: „V domácnosti Sergeja Totieva, kazateľa baptistického zboru v Beslane mali päť školákov a iba dve z nich sú nažive (jedno dieťa je v nemocnici a druhé stratilo svoj zrak). Ďalšie dieťa je mŕtve a dve sú nezvestné. Sergejov brat Taimuraz Totiev má tiež veľký smútok: z jeho piatich detí je iba jedno nažive a osud ďalších štyroch je neznámy. Baptistická rodina Džojevsovcov stratila svoje deväť ročné dieťa.

Neexistujú slová, ktorými by bolo možné vyjadriť smútok a bolesť v srdci rodičov a všetkých ľudí, ktorí stratili deti a príbuzných pri tomto teroristickom čine.

  • Vyzývame všetkých baptistov a veriacich v Európe, aby sa modlili za rodiny, ktoré smútia za svojimi mŕtvymi deťmi a príbuznými.
  • Vyzývame všetky baptistické zbory, aby svoju modlitebnú podporu zamerali na zbor v Osetsku.
  • Vyzývame všetkých, aby sa modlili o Božiu milosť pre stratený svet.

EBF odošle určitú finančnú pomoc rodinám, ktoré zasiahla táto tragédia.Theodor Angelov
8. september 2004

Izmir, Turecko: mesto Smyrna zo Zjavenia Jána ...

„Anjelovi cirkevného zboru smyrnenského napíš: Toto hovorí Prvý a Posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil... Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!“ Zjavenie Jána 2,8.10

Izmir, Turecko: mesto Smyrna zo Zjavenia Jána, je v súčasnosti moderným mestom dnešného Turecka, s počtom obyvateľov okolo 3,5 milióna. Z Božej milosti bol v tomto meste v priebehu posledných piatich rokov založený prvý baptistický zbor. Teo Angelov so svojim spolupracovníkom navštívili toto mesto, aby povzbudili tamojším veriacich a aby im pripomenuli, že Baptisti celého sveta sa budú za nich modliť a podporovať ich!

Čítať ďalej...

BWA News, Október 2004

BWA News, Október 2004
Denton Lotz

(Preložil: Pavel Kopčok)

Zachovávanie Božieho slova v Libanone

„Ajhľa, otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť, lebo hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje slovo a nezaprel si moje meno.“ (Zj 3,8)

Európska baptistická federácia sa dňa 20. septembra 2004 stretla v Bejrúte, v Libanone. Väčšina z 50 krajín bola reprezentovaná 120 delegátmi, od Španielska po Rusko, od Nórska po Irak, od Nemecka po Turecko. Všetci s radosťou a so záujmom počúvali svedectvá o Kristovom pôsobení na Blízkom východe. Baptisti sú menšinou nielen v Islamskej kultúre, ale tiež medzi kresťanskými cirkvami ako sú katolicizmus a ortodoxia. Nie je to jednoduché byť menšinou! Voči menšinám existujú predsudky. Jednotlivec býva často napádaný, že nepatrí do národnej kultúry a zrádza históriu národa. Práve v takejto atmosfére musia baptisti na Blízkom Východe ostať verní Božiemu slovu. Podobne, ako cirkev vo Filadelfii, zo Zjavenia Jána môžeme povedať: „...zachoval moje slovo a nezaprel si moje meno.“

Čítať ďalej...

BWA News, Január 2005

BWA News, Január 2005

Vůdci SBC připravují setkání k vytvoření nového světového baptistického seskupení

Vůdci Jižní baptistické konvence (SBC) se v červenci 2005 setkají s mezinárodními baptistickými vůdci, aby vytvořili alternativu k Světovému svazu baptistů (BWA) působící shodně se směřováním SBC. 

Čítať ďalej...

Detský domov „Moisés“ v La Paz, v Bolívii

Detský domov „Moisés“
v La Paz, v Bolívii

EBM / MASA v plnej miere financuje tento detský domov, ktorého vznik možno datovať rokom 2000. Vtedy bol predstavený základný zámer: 6 dievčat a 6 chlapcov, ktorí nemali ani jedného z rodičov, od toho času žije v detskom domove, pod vedením učiteľa Martina Fernandésa a jeho manželky Augustiny. Detský domov sa nachádza v meste El Alto, ktoré je vlastne súčasťou jednej časti La Paz. V domove majú zabezpečenú stravu, oblečenie a prechádzajú nevyhnutným vyučovaním tak, že patria do jednej verejnej školy mesta.

Čítať ďalej...

BWA News, Apríl 2005

BWA News, Apríl 2005
Mesačný výber správ zo Svetovej baptistickej aliancie

Kongresové novinky

Viac ako 6 000 ľudí sa už zaregistrovalo na Svetový kongres storočnice, ktorý sa uskutoční v Birminghame v dňoch 27. – 31. júla 2005. „Teraz je čas, aby bol vyvinutý maximálny tlak“, hovorí generálny tajomník SBA, Denton Lotz. „Potrebujeme omnoho viac baptistov z celého sveta, aby sa zaregistrovali“.

Čítať ďalej...

EBF - Turčinov: Účasť na bohoslužbách je zdrojom sily

Turčinov: Účasť na bohoslužbách je zdrojom sily


Kiev – Novým vodcom Ukrajinskej tajnej služby UTS je baptista, Alexander Turčinov. Pri svojej inaugurácii do funkcie a pri skladaní prísahy verejne vyznal svoju vieru. Navzdory svojmu postaveniu dúfa, že mu to nezabráni plniť aj svoje povinnosti laického kazateľa. Skoro každú nedeľu popoludní „ekonomický expert s doktorským titulom“ vstupuje za kazateľnicu v Kieve. Inak je členom strany „Otčina“, podobne, ako predsedníčka vlády Júlia Timošenková.

Čítať ďalej...

BWA News, Máj 2005

BWA News, Máj 2005
Mesačný výber správ zo Svetovej baptistickej aliancie
od generálneho tajomníka, Dentona Lotza

Svätý Duchu – príď!

15.5.2005 je nedeľou vyliatia Ducha svätého. Položme si však otázku – Mnohí baptisti oslávia prichádzajúceho Ducha svätého? Oslavujeme Vianoce, oslavujeme Veľkú noc, ale oslavujeme aj Zoslanie Ducha? Ak nie, tak prečo? Baptisti majú sklon odmietať „cirkevný rok“ so všetkými jeho oslavami. Čo to znamená nedeľa Epifánie, alebo nedeľa Trojice, alebo mnohé ďalšie cirkevné sviatky pre cirkev?

Čítať ďalej...

Copyright © 2017 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk