Aktuality zo života cirkvi

List s povzbudením k Vianočným sviatkom

List s povzbudením k Vianočným sviatkom

V Banskej Bystrici, 18.12.2020

Drahí bratia a sestry,
už sú to mesiace, čo do našich životov nečakane vstupuje nepozvaný hosť. COVID-19. V prvých týždňoch sme boli prekvapení a zaskočení, v lete sme sa aspoň trochu zotavili. No druhá vlna nás na jeseň zmietla a väčšina ľudí je dnes mimoriadne unavená. Bezradnosťou, neistotou, zmenami či strachom.

Končí nám advent a Vianočné sviatky sú za dverami. Ako budú vyzerať? Podarí sa nám ich „zachrániť“? Žiaľ, vonkajšie okolnosti tomu nenasvedčujú.

Máme však veľkú príležitosť! Príležitosť preveriť svoj život a náš vzťah k vonkajším okolnostiam. Keďže nás Ježiš posiela do sveta, ktorý miluje (Jn 3:16, Jn 17:18), nemôžeme zo sveta utiecť, ani popierať realitu. Musíme realitu sveta poznať čo najlepšie, ale nezabúdať, že nie sme zo sveta (Jn 17:16) a naša istota, nádej a bezpečie nespočívajú v priaznivých vonkajších okolnostiach.
Veríme, že práve hlboké ukotvenie v Pánovi Ježišovi nám ponúka všetky predpoklady, aby sme túto pandémiu nielen prežili, ale aby sme aj toto obdobie využili na upevnenie našej viery, osobný duchovný rast a zrozumiteľnú službu evanjelia nášmu okoliu.

Vyzývame všetky staršovstvá, aby zvážili situáciu a nečakali na zákaz bohoslužieb od vlády či úradov verejného zdravotníctva. Ak máte medzi sebou zdravotníkov, ktorí pracujú v nemocniciach, asi viete, že situácia je naozaj neúnosná. Zo súcitu a solidarity k rizikovým skupinám a zdravotníkom obmedzme sociálny kontakt na nevyhnutné minimum. Áno, pokúsme sa byť k dispozícii druhým tak, aby nikto nemusel byť počas sviatkov sám. Ale prejavme lásku druhým aj tým, že sa vzdáme svojich predstáv a preferencií – od túžby po krásnych vianočných bohoslužbách, cez veľké rodinné stretnutia až po lákavé skupinové výlety či lyžovačky.

Máme mimoriadnu príležitosť prežiť Vianoce inak. V jednoduchosti, v odriekaní, v obeti. Tak ako ich prežil Spasiteľ. Pre nás.


Prajeme Vám všetkým tie najlepšie Vianoce! Nie ignorujúc okolnosti, ale uprostred tejto pochmúrnej reality.
Knieža Pokoja nám chce byť ešte bližšie. Lepšiu správu nepoznáme.

 

Za Radu BJB,

Mgr. Benjamin Uhrin, Th.D.
Predseda Rady BJB v SR

Bc. Zoltán Kakaš
Podpredseda Rady BJB v SR


List s povzbudením k Vianočným sviatkom 2020 (PDF)

 

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk