Aktuality zo života cirkvi

Pomôžme detskému domovu „Moisés“ v La Paz 2009-2010

Číslo účtu: VÚB Bratislava 1121498655 / 0200, VS 21

news0133_1_mHlavné mesto juhoamerickej krajiny Bolívie – La Paz so 700 000 obyvateľmi leží v nadmorskej výške 4000 metrov. Je to výška, v ktorej sa našinec rýchlo zadýcha, lebo je tam redší vzduch. Ľudia ktorí tam dlhodobo žijú majú v krvi väčšie množstvo červených krviniek, aby ich telo mohlo bez problémov fungovať. Je to miesto exotické, pripomínajúce zašlú slávu Inkov, ale aj miesto plné rozporov a biedy. Asi dvanásť kilometrov od La Paz leží veľká prímestská štvrť El Alto. Miesto, kde sa usadili tisíce chudobných prisťahovalcov z celej Bolívie, aby si v La Paz našli nejakú prácu a obživu. Spôsob života v tejto chudobnej štvrti si news0007_1nevieme vlastne ani poriadne predstaviť. Ľudia tu v prieme zarábajú denne menej ako jeden dolár (menej ako 25 Sk). Je to chudobné miesto a Bolívia je aj celkovo oproti Slovensku výrazne chudobnejšou krajinou. Miestny baptistický zbor túži ľuďom pomáhať a založil detský domov pre deti, ktoré stratili svojich rodičov, alebo rodičia sa ich zriekli. Sú tu aj deti, ktoré boli zneužívané a týrané psychicky, fyzicky a aj sexuálne. Detský domov funguje ako náhradná rodina. Vychovávatelia Martin a Augustína Fernandézovi sú deťom ako otec a mama a snažia sa deti viesť k tomu aby získali vzdelanie, pripravili sa na samostatný život a mali možnosť spoznať oslobodzujúcu moc Pána Ježiša. Miestny kazateľ pastor Fidel im v duchovnej starostlivosti intenzívne pomáha a je pre deti ako ich starý otec.

news0133_2_m news0133_3_m

Niektoré príbehy detí žijúcich v Moises v La Paz:

news0133_4_mnews0133_5_mSúrodenci Delica (19) a Jesus (15) pochádzajú z deväťčlennej rodiny, ktorá sa rozpadla po smrti rodičov, ktorí zomreli na následky alkoholizmu. O ostatných súrodencoch sa veľa nevie, lebo deti boli ponechané samy na seba, na vlastné rozhodnutia a žili vo veľmi zlých podmienkach. Museli sa sami živiť, kradli, zúčastňovali sa na násilných činoch. Majú skúsenosti aj s drogami. Nechodili do školy a nemali žiadnu lekársku starostlivosť. Delicia sa počas pobytu v domove v mnohom zmenila. Nemá veľa priateľov, rada ostáva doma a pomáha s domácimi prácami. V škole sa jej darí a chcela by sa stať sekretárkou. Jej brat Jesús je temperamentný, bojovný, ale zodpovedá to aj jeho veku Má veľa priateľov v škole a aj na učilišti, kde sa učí za automechanika. Chcel by mať v budúcnosti svoju opravárenskú dielňu, v domove pomáha s domácimi prácami, ale aj s poruchami elektroinštalácie a vodovodu.

news0133_6_mSúrodenci Eliana (15), Lenny (13) a Jonatahan (11) tiež stratili svojich rodičov. Otec zomrel na rakovinu, neskôr matka na TBC. Boli veľmi chudobní. Po matkinej smrti sa o nich starali vzdialení príbuzní, ale pre zlé zaobchádzanie ich umiestnili v detskom domove. Eliana a Lenny sa dobre učia, Jonatanovi sa však veľmi nechce. Eliana je introvertná, Lenny spoločenská. Eliana by sa chcela po skončení školy stať Krajčírkou a Lenny učiteľkou. Jonatan je na rozdiel od svojich sestier impulzívny a je ťažké ho motivovať k plneniu si povinností doma i v škole.

Veríme, že práca v domove Moises v La Paz je predmetom na naše modlitby. Svojou finančnou pomocou môžeme pomôcť pri zabezpečovaní behu domova a pri zabezpečení základných potrieb detí a ich vzdelávaní. Buďme štedrí!news0133_7_m

news0007_6

Copyright © 2023 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk