Konferencia pre seniorov BJB Slovenska a Čiech

Konferencia pre seniorov BJB Slovenska a Čiech

Bratia a sestry,

srdečne pozývame staršiu generáciu na konferenciu seniorov BJB Slovenska a Čiech, ktorá sa bude konať v dňoch 5.-9.septembra 2017  (utorok-sobota) v chate Račková v Račkovej doline. Pre       tých, ktorí si nemôžu dovoliť viacdenný pobyt oznamujeme, že sa môžu prihlásiť aj na jeden, alebo dva dni ( napríklad piatok- sobota) u vedúcej chaty 0903 501 852.

 

Na konferencii si chceme pripomenúť 70. výročie významnej prvej konferencie v našom novopostavenom biblickom domove, ktorá sa konala v dňoch 30.-31. augusta 1947 za účasti všetkých predstaviteľov BJB povojnového Československa a veľkej účasti bratov a sestier. ( V časopise Rozsievač sa uvádza ich počet okolo 600) . Heslom konferencie bolo   ... ale najväčšia z nich je láska 1. Kor 13. Pripomenieme si ich referáty za účasti niektorých priamych účastníkov konferencie 1947, a slúžiť nám budú aj kazatelia seniori Pavel Kondáč , Vlastimil Pospíšil a Július Stupka.

 

Príďte sa potešiť s bratstvo a, povzbudiť sa vo viere a láske a osláviť nášho Pána. Zvlášť pozývame seniorov Liptova, ktorí sa významnou mierou pričinili na postavení nášho biblického domova.

 

                                                                                                                             Organizačný výbor KS BJB         

Modlite sa s nami:
Zbor Bratislava - Viera - kazateľ Michal Kevický, misijný pracovník Alberto Melo

chliebnaskazdodenny


kemp2018_foto


svm2018_video


ks2018_foto


ks2018_mp3


rok_misie_2017_dobrovolnictvo


 

slovenskabiblickaspolocnost

radio7
Počúvajte s nami Rádio7

Copyright © 2018 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk