Modlite sa s nami:
Zbor Košice - kazatelia Dalibor Smolník a Jozef Michalec, misijní pr.: Emília a Michal Lapčákovci, Shane a Dianne McNary

chliebnaskazdodenny


ks2017


mk2017_foto


mk2017_mp3


 

radio7
Počúvajte s nami Rádio7

Copyright © 2017 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk