Chlieb náš každodenný


Štvrtok 23. marca 2017

2Kor 4,8-18

Lk 20,9-19

Dúfajte!

"... Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!" (Jn 16,33).

Rád pozorujem hrajúce sa vtáky, preto som pred rokmi postavil v záhrade malý prístrešok, aby som ich tam pritiahol. Niekoľko mesiacov som sa tešil z pohľadu na svojich operených kŕmiacich sa a poletujúcich priateľov, až kým si z útočiska pre moje vtáčiky jeden jastrab neurobil súkromný lovecký revír.

Taký je život: len čo sa usadíme a začneme si pokojne nažívať, príde niečo alebo niekto a začne nám rozvracať hniezdo. Pýtame sa: "Prečo musíme tak často v živote prechádzať slzavým údolím?" Starosti a žiaľ nás môžu prenasledovať po všetky dni života, ale my "... neochabujeme... Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy, keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné; lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné" (2Kor 4,16-18). Mohli by sme sa neradovať, keď vidíme takýto koniec?

Pane, radujeme sa aj uprostred skúšok, lebo sa radujeme v Tebe a v Tvojich dobrých zámeroch s nami. Si mocný, milujúci, vládnuci a večný. Na Teba sa spoliehame a Teba milujeme.

Myšlienka: Potešenia neba výrazne prevážia ťažkosti zeme.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny