Chlieb náš každodenný


Utorok 28. júna 2016

Ž 134

2Kor 6,11–7,1

Nočný hlas

"Pozdvihnite ruky k svätyni a dobrorečte Hospodinovi" (Ž 134,2).

Žalm 134 má len tri verše, ale dokazuje, že aj malé veci môžu mať veľký význam. Prvé dva verše sú usmernením pre kňazov, ktorí slúžia v Božom dome noc čo noc. Aj keď je chrám tmavý a prázdny, nedeje sa nič mimoriadne (aspoň tak to vyzerá), majú pozdvihovať svoje ruky k svätyni a dobrorečiť Hospodinovi (Ž 134,2). Tretí verš zaznamenáva hlas zhromaždených volajúcich do tmy a samoty noci: "Nech ťa zo Siona požehnáva Hospodin, ktorý utvoril nebo i zem!"

Dnes som premýšľal aj nad inými služobníkmi – nad kazateľmi a ich rodinami, ktorí slúžia v malých zboroch v malých mestách. Často zažívajú sklamanie, sú v pokušení strácať odvahu, robia maximum, slúžia bez povšimnutia a docenenia. Premýšľajú, či niekomu záleží na tom, čo robia, a či niekto na nich myslí a modlí sa za nich, alebo ich považuje za súčasť svojho života.

Ja by som im aj každému, kto sa cíti osamelý a bezvýznamný, povedal toto: Aj keď slúžite na malom mieste, je to sväté miesto. Ten, kto všetko stvoril a hýbe nebom a zemou, pracuje vo vás aj cez vás. "Pozdvihnite svoje ruky" a oslavujte Ho.

Pane, ukáž mi, ako môžem byť povzbudením pre tých, ktorí majú pocit, že sú na "malom" mieste. Nech vedia, že ich životy majú večný dosah na tých, ktorým slúžia.

Myšlienka: Každý, kto robí Božiu prácu Božím spôsobom, je dôležitý v Božích očiach.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny