Chlieb náš každodenný


Štvrtok 23. februára 2017

Lk 19,1-10

Ga 5,19-26

Lepší výhľad

"Túžil uvidieť Ježiša, aby vedel, kto to je, no pre zástupy Ho nemohol zazrieť, lebo bol malej postavy" (v. 3).

Ako dieťa som rád lozil po stromoch. Čím vyššie som sa vyšplhal, tým viac som videl. Niekedy som sa v snahe získať lepší výhľad pomaličky posúval po konári dovtedy, kým som nepocítil, že sa začína pod mojou váhou ohýbať. Moje lozenie po stromoch sa už ale dávno skončilo. Asi preto, že nie je veľmi bezpečné a ani dôstojné.

Zacheus, bohatý muž z Jericha, dal bokom svoju dôstojnosť (a možno nemyslel ani na svoje bezpečie) a jedného dňa vyliezol na strom. Cez mesto prechádzal Ježiš a Zacheus Ho chcel vidieť. Avšak "pre zástupy Ho nemohol zazrieť, lebo bol malej postavy" (Lk 19,3). Našťastie mu to nezabránilo stretnúť sa s Kristom, a dokonca sa mu podarilo s Ním hovoriť. Zacheov plán vyšiel! Keď sa stretol s Ježišom, jeho život sa navždy zmenil. "Dnes prišla spása do tohto domu," povedal Ježiš (v. 9).

Aj nám môže niečo brániť v tom, aby sme videli Ježiša. Môže nás zaslepiť pýcha a brániť nám vidieť v Ňom úžasného Radcu. Úzkosť nám môže brániť, aby sme Ho spoznali ako Knieža Pokoja (Iz 9,5). Hlad po postavení alebo po veciach nám nemusí dovoliť vidieť v Ňom skutočný zdroj spokojnosti - Chlieb života (Jn 6,48).

Čo si ochotný urobiť, aby si získal lepší výhľad na Ježiša? Každé úprimné úsilie priblížiť sa k Nemu prinesie dobré výsledky. Boh odmeňuje ľudí, ktorí Ho úprimne hľadajú (Heb 11,6).

Ďakujem Ti, Ježišu, za všetko, čím si. Ukáž mi pri čítaní Biblie a pri modlitbe viac zo seba. Pomôž mi nasledovať Ťa celým srdcom a mysľou.

Myšlienka: Ak chceš posilniť svoju vieru v Boha, hľadaj Jeho tvár.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny