Chlieb náš každodenný


Nedeľa 29. mája 2016

Jób 40,1–14

Ž 133

Záhadné cesty

"Lebo ako nebesá prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty vaše cesty" (Iz 55,9).

Keď môj syn začal chodiť na hodiny čínskeho jazyka, obdivovala som zadania, ktoré si po prvej hodine priniesol domov. Ako človek, ktorého rodnou rečou je anglický jazyk, som iba s ťažkosťami dokázala pochopiť, ako kreslené znaky súvisia s hovorenými slovami. Čínština sa mi zdala neskutočne zložitá – takmer nepochopiteľná.

Niekedy som rovnako zmätená z toho, ako koná Boh. Viem, že povedal: "Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty" (Iz 55,8). Napriek tomu mám niekde vo vnútri pocit, že by som mala vedieť pochopiť, prečo Boh dovolí, aby sa diali niektoré veci. Veď pravidelne čítam Jeho Slovo a Jeho Duch Svätý žije vo mne.

Keď nadobúdam pocit, že mám nárok porozumieť Božím cestám, opätovne sa snažím získať postoj pokory. Pripomínam si, že ani Jób nedostal vysvetlenie všetkého žiaľu a trápenia, ktorým prešiel (Jób 1,5 a 8). Zúfalo to chcel pochopiť, no Boh mu položil otázku: "Bude sa vari hašterivý hádať so Všemohúcim?" (40,2). Jób kajúcne odpovedal: "Pozri, čože ti ja taký nepatrný odpoviem? Kladiem si ruku na ústa" (v. 4). Tvárou v tvár Božej veľkosti došli Jóbovi slová.

Hoci sa nám niekedy Božie cesty môžu zdať záhadné a nevyspytateľné, s istotou môžeme spočinúť v tom, že sú vyššie ako naše cesty.

Myšlienka: Ak viete, že Božia ruka je vo všetkom, môžete všetko nechať v Božích rukách.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny