Chlieb náš každodenný


Štvrtok 29. septembra 2016

Iz 60,19–22

Sk 28,1–15

Rozjasnenie temnoty

"... Hospodin ti bude svetlom naveky a tvoj Boh tvojím jasom" (Iz 60,19).

Prvýkrát som ju zahliadla ako vysokoškoláčka. Jednej studenej jesennej noci, ďaleko od svetiel veľkomesta, obloha zrazu zažiarila a po šírke celého horizontu sa zablysli farby. Bola som ako zhypnotizovaná. Od tej noci ma tento jav nazvaný aurora borealis alebo aj polárna žiara stále fascinuje. Väčšinou ju vidieť ďaleko na severe, ale z času na čas sa objaví aj v nižších zemepisných šírkach. Ten, kto ju raz uvidí, túži ju vidieť znova a znova. Vždy, keď sú na to priaznivé podmienky, svojim priateľom vravievam: "Možno sa to dnes objaví".

V celom Písme sa na opis Pánovho príchodu používajú obrazy svetla a slávy. Prichádza čas, keď slnko a mesiac nebudú potrebné (Iz 60,19). Ján hovorí

o Bohu na tróne: "Podobal sa jaspisu a karneolu. Nad trónom sa klenula dúha na pohľad podobná smaragdu" (Zj 4,3). Polárnu žiaru zvyknú výstižne opisovať ako smaragdový kruh. Preto vždy, keď na oblohe vidím túto žiarivú svetelnú hru – či už osobne, na fotke alebo videu, pomyslím si, že je to preddavok toho, čo má prísť, a oslavujem Boha za to, že už dnes Jeho sláva rozjasňuje temnotu.

Pane, svet okolo nás je niekedy taký temný, že je ťažké vidieť Tvoju moc a dobrotu. Ďakujeme Ti, že temnota nebude trvať naveky. Pomôž nám s veľkým očakávaním čakať na deň, keď uvidíme Teba a Tvoj trón.

Myšlienka: Ježiš prišiel, aby dal temnému svetu svetlo.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny