Chlieb náš každodenný


Streda 18. januára 2017

2Kor 5,16-21

Lk 6,12-16

Služobník zmierenia

"Ak sme smrťou Jeho Syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi, tým skôr budeme zachránení Jeho životom po tom, keď sme boli zmierení" (Rim 5,10).

V jedno nedeľné ráno v roku 1957 Dr. Martin Luther King ml. počas kázne zápasil s pokušením porátať sa so spoločnosťou, ktorá bola presiaknutá rasizmom.

"Ako má človek prakticky milovať svojich nepriateľov?" pýtal sa cirkevného zhromaždenia. "Treba začať u seba... Keď sa vám naskytne príležitosť poraziť svojho nepriateľa, nesmiete to urobiť."

Potom doktor King citoval Ježišove slová: "Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach" (Mt 5,44-45).

Pri premýšľaní o ľuďoch, ktorí nám ubližujú, budeme konať múdro, ak nestratíme zo zreteľa to, že aj my sme kedysi boli Božími nepriateľmi (pozri Rim 5,10). "To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia" (2Kor 5,18). Teraz máme teda svätú povinnosť: "Nám uložil ohlasovať slovo zmierenia" (v. 19). Toto posolstvo musíme niesť svetu. Rasové a politické napätie nie sú ničím novým. Úlohou cirkvi však nikdy nebolo živiť rozbroje. Nemali by sme útočiť na ľudí, ktorí sú iní ako my, alebo na ľudí, ktorí zastávajú iné názory, a dokonca ani na tých, ktorí nás chcú zničiť. My máme "službu zmierenia", ktorá napodobňuje nesebeckú službu Ježiša Krista.

V Kristovi nie je východ ani západ, v Ňom nie je juh ani sever, iba jedno veľkolepé spoločenstvo lásky na celom šírom svete.

Myšlienka: "Nenávisť ničí nenávidiaceho aj nenávideného."

Martin Luther King ml.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny