Chlieb náš každodenný


Streda 26. októbra 2016

Ž 119,10–17

2Krľ 21,1–26

Skryté v mojom srdci

"V srdci som si skryl Tvoju reč" (Ž 119,11).

Zvykám si na čítanie digitálnych časopisov a mám dobrý pocit z toho, že zachraňujem stromy. Plusom je aj to, že nemusím čakať na to, kým mi časopisy dorazia domov poštou. Tlačené časopisy mi napriek tomu chýbajú, pretože rada prechádzam prstami po ich lesklých stránkach a vystrihujem si z nich obľúbené recepty.

Aj Bibliu mám v elektronickej forme na čítačke. Aj tak však pri sebe nosím aj svoju obľúbenú tlačenú verziu Biblie – je to výtlačok, ktorý som prečítala už veľakrát a ktorý mám celý popodčiarkovaný. Nevieme, aká je budúcnosť tlačených kníh, no jednu vec vieme: najlepšie miesto pre Božie Slovo nie je v našich smartfónoch, elektronických čítačkách, ani vedľa našej postele.

V 119 žalme čítame o uchovávaní vzácneho Božieho Slova v našom srdci: "V srdci som si skryl Tvoju reč" (v. 11). Nič sa nedá porovnať s rozjímaním nad Božím Slovom, s učením sa nových vecí

o Ňom a s uplatňovaním týchto vecí v každodennom živote. Najlepším miestom pre Jeho Slovo sú hlbiny našej duše. Možno máme veľa výhovoriek, prečo si nečítať, nerozjímať či neučiť sa Božie Slovo naspamäť, no my ho naozaj potrebujeme. Mojou modlitbou je, aby nám Boh pomohol uchovávať Jeho Slovo na tom najlepšom možnom mieste – v našom srdci.

Pane, daj mi túžbu čítať Tvoje Slovo a pomôž mi žiť ho v každodennom živote.

Myšlienka: Najlepším miestom pre Božie Slovo je naše srdce.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny