Chlieb náš každodenný


Štvrtok 28. júla 2016

Sdc 2,11–22

Mk 5,21–34

"Ceruzková" vojna

"... Nezriekli sa svojich skutkov ani zatvrdilého správania" (Sdc 2,19).

Keď som sa učila písať, moja učiteľka v prvom ročníku vyžadovala, aby som ceruzku držala určitým spôsobom. Keď sa pozerala, držala som ju, ako chcela ona. Keď sa ale otočila, ceruzku som tvrdohlavo vrátila do polohy, ktorá sa mi videla pohodlnejšia.

Myslela som si, že som tajná víťazka tejto vojny dvoch vôlí a aj dnes držím ceruzku vlastným spôsobom. O niekoľko desiatok rokov som si však predsa uvedomila, že moja múdra učiteľka vedela, že môj zlozvyk prerastie do zlého spôsobu písania, pri ktorom sa mi rýchlo unaví ruka.

Deti zriedkakedy chápu, čo je pre nich dobré. Takmer vždy konajú podľa toho, čo práve chcú. Asi bolo trefné označiť "deti Izraela" za generácie, čo tvrdohlavo trvajú na uctievaní bohov okolitých národov namiesto uctievania jediného pravého Boha. Hospodin vedel, čo pre nich bolo najlepšie, a odňal od nich svoje požehnanie (Sdc 2,20–22).

Kazateľ Rick Warren hovorí: "Poslušnosť a tvrdohlavosť sú dve strany jednej mince. Poslušnosť prináša radosť, ale tvrdohlavosť nás robí nešťastnými."

Ak nám vzdorovitý duch bráni poslúchať Boha, je čas na zmenu srdca. Vráť sa k Pánovi. Je milostivý a milosrdný.

Nebeský Otče, pomôž nám nelipnúť tvrdohlavo na sklone robiť si veci po svojom.

Myšlienka: Najprv si my osvojíme návyky, potom si návyky osvoja nás.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny