Chlieb náš každodenný


Pondelok 5. decembra 2016

1Jn 4,7–12

Mk 10,17–31

Živý šach

"Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha" (1Jn 4,7).

Šach je stará strategická hra. Každý hráč začína so 16 figúrkami na šachovnici s cieľom zatlačiť do kúta súperovho kráľa. Za tie roky, čo sa hráva, nadobudol rôzne podoby. Jednou z nich je živý šach, ktorý okolo roku 735 zaviedol Charles Martel, vojvoda Austrázie. Martel hrával na veľkých drevených tabuliach so živými ľuďmi. Ľudské figúrky boli oblečené do kostýmov, ktoré vyjadrovali ich postavenie na šachovnici a pohybovali sa na povel hráčov. Tí ich riadili dovtedy, kým "figúrky" neskončili.

Nehrávame niekedy aj my takúto živú verziu šachu? Naše ciele nás dokážu ovládnuť natoľko, že ľudia sa stanú iba pešiakmi, ktorých použijeme na ich dosiahnutie. Písmo nás však volá k inému postoju k ľuďom okolo nás. Máme na nich hľadieť ako na ľudí stvorených na Boží obraz (Gn 1,26). Sú objektom Božej lásky (Jn 3,16) a zaslúžia si i tú našu.

Apoštol Ján napísal: "Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha" (1Jn 4,7). Keďže Boh prvý miloval nás, aj my máme milovať Jeho aj ľudí, ktorých stvoril na svoj obraz.

Pane, otvor mi oči, nech vidím ľudí okolo seba. Pomôž mi, aby som ich videl, ako ich vidíš Ty. Daj mi múdrosť a silu konať tak, aby druhí mohli uvidieť hĺbku Tvojej lásky.

Myšlienka: Ľudí treba milovať, nie využívať.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny