Chlieb náš každodenný


Štvrtok 25. augusta 2016

Rim 8,28–30

2Krľ 9,1–16

Keď sa nedarí

"Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha..." (Rim 8,28).

Keď niečo nevyjde, ľudia radi citujú verš: "Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa Jeho predsavzatia" (Rim 8,28). V ťažkých chvíľach je ale ťažké tomu veriť. Sedel som raz s mužom, čo stratil troch synov za sebou, a počúval som jeho nárek: "Ako môže táto tragédia slúžiť na moje dobro?" Nemal som na to žiadnu odpoveď, len som ticho sedel a trúchlil spolu s ním. Po niekoľkých mesiacoch mi s vďakou povedal: "Môj žiaľ ma priťahuje bližšie k Bohu."

Porozumieť 28. veršu z Rimanom 8 môže byť ťažké, jeho platnosť však potvrdzuje nespočetne veľa svedectiev. Klasickým príkladom toho je príbeh skladateľky piesní Fanny Crosbyovej. Po celom svete sa spievajú jej nezabudnuteľné piesne a pritom to, čo slúži na dobré, sa zrodilo z osobnej tragédie – ako päťročná oslepla. Už ako osemročná začala písať básne a piesne. Napísala vyše 8 000 sakrálnych piesní. Dala svetu piesne ako "Istotu vzácnu v srdci už mám", "Blúdil som vo svete", "Spasiteľu, Pane drahý". Boh použil jej problém na dobré pre ňu i pre nás a na slávu sebe.

Keď nás postihne tragédia, je ťažké pochopiť, ako z toho môže vzísť niečo dobré. Boh má ale dobré zámery a vždy zostáva s nami.

Ktorá životná skúška zjavne poslúžila na tvoje dobro?

Myšlienka: Boh má s našimi skúškami dobré zámery.


Výber dňa:

Vyber dátum


Chlieb náš každodenný je pripravený na základe publikácie
"Chlieb náš každodenný - Biblické úvahy na každý deň".
Materiál je použitý s dovolením vydavateľa IN Network Slovakia, n.o.,
u ktorého je možné si publikáciu objednať.
© RBC Ministries – Grand Rapids, Michigan 49555-001

Chlieb nas kazdodenny