Modlite sa s nami:
Katedra evanjelikálnej teológie a misie v Banskej Bystrici

chliebnaskazdodenny


KPSG2016-MP3


 

radio7
Počúvajte s nami Rádio7

Copyright © 2016 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk