Modlite sa s nami:
Sociálna práca cez Prameň nádeje, Samaritán a Rodinu

chliebnaskazdodenny


kpsg2016


 

radio7
Počúvajte s nami Rádio7

Copyright © 2016 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk