Modlite sa s nami:
Uctievajme nášho všemohúceho Boha

chliebnaskazdodenny


ks2016 foto


ks2016 mp3


 

radio7
Počúvajte s nami Rádio7

Copyright © 2016 Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike. Všetky práva vyhradené. Webmasters: webmaster@baptist.sk